A closer look 2 - Unit 5 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1118 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần A closer look 2 - Unit 5 - Tiếng anh 6 thí điểm.

 

1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F).

 • Mount Everest is the highest mountain in the world.
 • Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.
 • Niagara Falls is the highest waterfall in the world.
 • Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam.
 • The Amazon is the widest river in the world.
 • The Sahara is the hottest desert in the world.
 • Hướng dẫn:

  Vy đang đưa ra câu đố về những kỳ quan thế giới. Đọc các câu và đoán nếu chúng đúng thì ghi T (True) hoặc sai thì ghi F (False).

 • Núi Everest là núi cao nhất trên thế giới. (T)
 • Hồ Ba Bể là hồ lớn nhất Việt Nam. (T)
 • Thác Niagara là ngọn thác cao nhất thế giới. (F)
 • Bãi biển Trà cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam. (T)
 • Amazon là dòng sông rộng nhất trên thế giới. (T)
 • Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới. (T)
 • 2. Listen to Vy giving the answers to the quiz. Check your guesses.

  Hướng dẫn:

  Nghe Vy đưa ra câu trả lời cho câu đố. Kiểm tra sự phán đoán của em.

  Tape script:

  OK, everyone. Number one, ‘Mount Everest is the hightest moutain in the world’. That’s true. Number two, ‘Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam’. That’s also true! Number three, Niagara Falls is the hightest waterfall in the world’. That is true. Oh, wait. Sorry. That’s false. Next number 4, ‘Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam’, is true. Now number 5. ‘The Amazon is the widest river in the world’. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, ‘The Sahara is the hottest desert in the world’. That is true too!

  3      Underline all the words ending in -est in the quiz.

  Hướng dẫn:

  Gạch dưới tất cả những từ tận cùng bằng ‘-est’ trong câu đố.

  Ở bài này các em nên xem lại cách dùng so sánh nhất (cao nhất) của tính từ ngắn (là tính từ có một âm tiết). Các em nên xem kỹ các cách dùng (các quy tắc), và sau đây sẽ cho một số ví dụ về một số tính từ, mà khi tính từ này tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

  Ex: big —> biggest, hot —> hottest, fat —> fattest

   

  4      Complete the table with the comparatives and superlatives.

   

  Adjective

  Comparative

  Superlative

  Irregular adjectives

  good

   

  best

  bad

  worse

   

  Short adjectives

  tall

   

  tallest

  long

  longer

  longest

  wide

  wider

   

  large

   

  largest

  hot

  hotter

   

  Hướng dẫn:

  Hoàn thành bảng sau với những tính từ so sánh hơn và cao nhất.

   

  Adjective

  Comparative

  Superlative

  irregular adjective

  good

  better

  best

  bad

  worse

  worst

  short adjective

  tall

  taller

  tallest

  long

  longer

  longest

  wide

  wider

  widest

  large

  larger

  largest

  hot

  hotter

  hottest

  5. Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage.

  Did you know Libya, in Africa, is the (1. hot)_______

  country in the world? It's (2. hot)_________ than any

  other country! How about the (3. cold)___________ ?

  Antarctica is the (4. cold)_______ place in the world!

  It's even (5. cold)_______ than Russia.

  The (6. big)_______ desert in the world is the Sahara.

  And now you know the (7. high)____

  is called Mount Everest. Did you know it's in Nepal?

  Nepal is (8. small)_______ than India, but I think it's

  more beautiful.

   

  Hướng dẫn:

  Bây giờ Vy đang nói về những nơi thú vị. Hoàn thành đoạn văn.

  (1) hottest (2) hotter (3) coldest (4) coldest

  (5) colder     (6) biggest (7) highest (8) smaller

  Bạn đã biết Lybia ở châu Phi là qucíc gia nóng nhất trên thế giới không? Nó nóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Còn về quốc gia lạnh nhất? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Nó thậm chí lạnh hơn Nga. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là Sahara. Và bây giờ bạn có biết ngọn núi cao nhất được gọi là núi Everest không? Bạn có biết nó nằm ở Nepal không? Nepal nhỏ hơn An Độ, nhưng mình nghĩ nó đẹp hơn.

  6        Cut up some pieces of paper. Write the names of some famous places on them. 

  Example:

  The West Lake

  "The West Lake is the largest lake in Ha Noi."

  Hướng dẫn:

  Cắt vài mảnh giấy. Viết tên của vài nơi nổi tiếng lên các mảnh giấy đó. Làm việc theo nhóm và đặt câu về những nơi này.

  Ha Long Bay. Vịnh Hạ Long. Ha Long Bay is in the North of Vietnam. (Vịnh Hạ Long nằm ở phía bắc Việt Nam).

  Opera House. (Nhà hát opera). - opera house is the most famous place in Autralia. (Nhà hát opera là nơi nổi tiếng nhất ở ức).

  Amazon river. (Sông Amazon) - Amazon river is the widest one in the world. (Sông Amazon là sông rộng nhất trên thế giới).

  7       Vy is giving Mai some feedback. Read underline the forms of must.

  Hướng dẫn:

  Vy đang cho Mai vài hồi đáp. Đọc và gạch dưới những dạng “must”.

  Geography Club Feedback:

  Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

  8        Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

 • We must arrive on time.
 • We mustn't pick flowers in the school garden.
 • We must_________________________
 • We mustn't_____________________
 • _____________________________
 • ____________________________ 
 • Hướng dẫn:

  Nhìn vào những nội quy lớp học bên dưới. Viết vài nội quy cho em và bạn học.

 • Chúng ta phải đến đúng giờ
 • Chúng ta không được ngắt hoa trong vườn của trường
 • We must clean the board everyday. Chúng ta phải lau bảng hàng ngày.
 • We mustn’t talk in class. Chúng ta không được nói chuyện trong lớp.
 • We must do homework. Chúng ta phải làm bài tập về nhà.
 • We mustn’t litter on the room floor. Chúng ta không được xả rác lên sàn lớp học.


 •  

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top