A closer look 2 - Unit 9 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1138 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần A closer look 2 - Unit 9 - Tiếng anh 6 thí điểm .

 

 1   Listen again to part of the conversation. Pay attention to the present perfect.

Mai: What nice photos! Have you been to all places?

Tom: Yes, I've been to most of them. This is Ric Janeiro. It's an exciting city, but sometimes very hot.

Mai: Is the weather there hotter than in Sydney ?

Tom: Oh yes! Sydney isn't so hot. I’ve been to beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautify the world!

Mai: Is this London? What bad weather!

Tom: Yes, we've been there twice.

Hướng dẫn:

Nghe lại phần dàm thoại. Chú ý đến thì hiện tại hoàn thành.

Các em có thể gạch chân những động từ mà các em cho là thì hiện tại hoàn thành. Nghe và lặp lại nhiều lần để cải thiện phần phát âm của mình nhé!

Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Có! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhỉềal lần cùng gia đình. Chúng là thành phô" sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Tom: Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần.

2   Put the verbs in brackets into the present perfect.

 • Tom (be) _____ to Rio de Janeiro, Sydney, and London
 • The family (be ) ____ to the beaches in Sydney many times
 • Tom (visit) _____ London twice
 • His brother (be) ____ to New York
 • But he (be) ____ there
 • Hướng dẫn:

  Chia những động từ trong ngoặc đơn thành thì hiện tại hoàn thành.

  1. has been 2. has been 3. has visited 4. has been 5. hasn’t been

 • Tom đã từng đến Rio de Janeiro, Sydney và London
 • Gia đình từng đến những bãi biển ở Sydney nhiều lần.
 • Tom đã thăm London hai lần rồi.
 • Anh trai của anh ấy đã đến New York rồi.
 • Nhưng anh ấy chưa từng đến đấy.
 • 3             Put the verbs in brackets in the correct form.

 • _______ you (see)________ High School Musical?
  Oh yes, I love it. I (see) ____ it many times.
 • I often (go) ____ to bed very late.
 • I ____ never (be) ____ on TV
 • They (clean)__________ the car every week.
 • Thu usually (take)___________ the bus to school.
 •   My sister loves that restaurant and she (eat)____ there hundreds of times.
 •  Hướng dẫn:

  Chia những động từ trong ngoặc đơn theo dạng đúng của chúng.

 • Have you seen High School Musical?
  Bạn đã từng xem phim High School Musical chưa?
  -       Oh yes, I love it. I have seen it many times.
  Vâng, tôi thích nó lắm. Tôi đã xem nó nhiều lần rồi.
 • I often go to bed very late. Tôi thường đi ngủ rất trễ.
 • I have never been on TV. Tôi chưa bao giờ lên tivi cả.
 • They clean the car every week. Họ lau chùi xe mỗi tuần.
 • Thu usually takes the bus to school.
  Thu thường đi xe buýt đến trường.
 • My sister loves that restaurant and she has eaten there hundreds of times.
  Chị gái tôi thích nhà hàng đó và đã ăn ở đó nhiều lần rồi.
 • 4           Look at Tom's webpage. Tell a partner what he has done this week.

  Hướng dẫn:

  Nhìn vào trang web của Tom. Nói cho một người bạn về những gì Tom đã làm tuần này.

  -   He has read a book. Anh ấy đã đọc một quyển sách.

  -   He has eaten ‘pho’. Anh ấy đã ăn phở.

  -   He has got an A+ mark in the exam. Anh ấy được điểm A+ trong kỳ thi.

  -   He has played football. Anh ấy đã chơi bóng đá.

  -   He has washed his dog. Anh ấy đã tắm cho chó của mình.

  5    Class survey

  Go round the class asking the survey questions. Find out:

  • One thing that everyone has done
  • One thing no one has done
 • Have you ever sung karaoke?
 • Have you ever talked on the phone for one hour?
 • Have you ever been on TV?
 • Have you ever eaten ice cream in winter?
 • Have you ever had a pet?
 • Have you ever talked to a native speaker of English?
 • Hướng dẫn:

  Khảo sát trong lớp học.

  Đi vòng quanh lớp hỏi những câu hỏi khảo sát. Tìm ra:

  -  Một điều mà mọi người dã từng làm.

  -  Một điều mà chưa ai làm.

  Câu hỏi:

 • Bạn đã từng hát karaoke chưa?
 • Bạn đã từng nói chuyện điện thoại trong 1 giờ chưa?
 • Bạn đã từng lên truyền hình chưa?
 • Bạn đã từng ăn kem vào mùa đông chưa?
 • Bạn đã từng có một con thú nuôi chưa?
 • Bạn đã từng nói chuyện với một người bản địa nói tiếng Anh chưa? 


 •  

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top