Communication - Unit 11 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1365 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Communication - Unit 11 - Tiếng anh 6 thí điểm .

 

1    The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions.

1. If you find a beautiful old glass, you will...

A. throw it away because you don't need it.

B. decorate it to make a flower vase.

C. use it to keep pencils in.

2. If you have a sheet of paper how often will you write on both sides?

A. Sometimes.

B. Never.

C. Always.

3. When you finish a can of cola, you will...

A. throw it on the road.

B. put it in the recycling bin.

C. throw it in the nearest bin.

4. If you bring your lunch to school, you will....

A. take food wrapped in a lot of packaging.

B. put the food in a reusable box.

C. wrap the food in a plastic bag.

5. If you have a lot of old clothes, how often will you give them to those in need?

A. Sometimes.

B.Never.

C.Always.

6. If it is hot in your room, you will...

A. open the fridge and stand in front of it.

B.go outside and enjoy the breeze.

C.  turn on both the fan and the air conditioner.

7. When you go out of the bedroom, you will...

A. turn off your computer and all the lights.

B.turn off the lights.

C.leave the computer and the lights on.

8. If you are invited to a birthday party one kilometre from your house, you will...

A. walk there.

B.ask your parent to drive you there.

C.cycle there.

Hướng dẫn:

Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát vể việc các học sinh sống “xanh” như thế nào. Giúp họ trả lời các câu hỏi sau.

2  Interview a classmate. Compare his/her answers with yours. How many different answers have you got?

Report your classmate's answers to the class.

Hướng dẫn:

Phỏng vấn một bạn học. So sánh câu trả lời của cô ấy/cậu ấy với câu trả lời của em. Em có bao nhiêu câu trả lời khác?

Báo cáo câu trả lời của bạn học cho lớp.

3    Work in groups. Think of two more questions to add to the survey.

Share your group's questions with the class. Vote for the best questions.

Hướng dẫn:

Làm việc theo nhóm. Nghĩ ra hơn hai câu hỏi để bổ sung cho bài khảo sát.

Chia sẻ câu hỏi của nhóm với lớp. Bỏ phiếu cho câu hỏi hay nhất

-       If someone throw rubbish on the road, you will...

A. collect the rubbish.

B. do nothing.

C. tell someone else about it.

  

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top