Getting started - Unit 12 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1252 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Getting Started - Unit 12 - Tiếng anh 6 thí điểm .

 

1  Listen and read.

Nick: Good morning Dr Alex, can you tell us something about robots, please?

Dr Alex: Yes, of course.

Nick: What do you think about the role of robots in the past?

Dr Alex: Well, in the past they had a minor role They could only do very simple things.

Phong: What can they do now?

Dr Alex: Now they can do quite a lot. Home robots can do the housework. Doctor robots can help sick people.

Phong: Can they build a house?

Dr Alex: Yes, they can. Worker robots can even build big buildings.

Nick: Can they teach?

Dr Alex: Yes, teaching robots can teach in classes.

Nick: What do you think robots will be able to do in the future?

Dr Alex: Well, I think they will play a very important role. They will be able to do many things like humans.

Phong: Will they be able to talk to us?

Dr Alex: Sure they will. But they won't be able to do things like playing football or driving a car.

 

a Read the conversation again. Answer the following questions.

 • What could robots do in the past?
 • Can robots teach?
 • What will robots be able to do in the future?
 • Will robots be able to play football or drive a car?
 • b Find the four types of robots in the conversation. Write them under the correct pictures below.

  Hướng dẫn:

  Nghe và đọc.

  Nick: Chào giáo sư Alex, ông có thể nói cho chúng cháu vài điều về người máy không?

  Giáo sư Alex: Dĩ nhiên rồi.

  Nick: Ông nghĩ sao về vai trò của người máy trong quá khứ?

  Giáo sư Alex: À, trong quá khứ chúng có vai trò nhỏ thôi. Chúng chỉ có thể làm những việc đơn giản.

  Phong: Bây giờ chúng có thể làm gì?

  Giáo sư Alex: Bây giờ chúng có thể làm nhiều việc. Người máy gia đình có thể làm việc nhà. Người máy bác sĩ có thể chăm sóc người bệnh.

  Phong: Chúng có thể xây nhà được không?

  Giáo sư Alex: Được. Người máy lao động có thể xây những tòa nhà lớn.

  Nick: Chúng có thể dạy học không?

  Giáo sư Alex: Được. Người máy dạy học có thể dạy trong lớp.

  Nick: Ông nghĩ là người máy sẽ có thể làm gì trong tương lai?

  Giáo sư Alex: À, tôi nghĩ rằng chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Chúng sẽ có thể làm được nhiều thứ như con người.

  Phong: Chúng sẽ có thể nói chuyện với chúng ta không?

  Giáo sư Alex: Được chứ. Nhưng chúng sẽ không thể làm những điều như là chơi bóng đá hay lái xe đâu.

  a.Đọc bàỉ đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.

  1. Người máy có thể làm gì trong quá khứ?

  They could do very simple things. Chúng chỉ có thể làm những việc đơn giản.

  2. Người máy có thể dạy học không?

  Yes, they can. Vâng, chúng có thể.

  3. Người máy sẽ có thể làm gì trong tương lai?

  They will be able to do many things like humans.

  Chúng sẽ có thể làm được nhiều thứ như con người.

  4. Người máy sẽ chơi bóng đá hay lái xe không?

  No, they won’t. Không.

  b. Tìm 4 loại người máy trong bài đàm thoại và viết tên chúng bên dưới những bức hình.

 • teaching robots (người máy dạy học)
 • worker robots (người máy công nhân)
 • doctor robots (người máy bác sĩ)
 • home robots (người máy gia đình)
 • 2 Match the activities with the pictures. Then listen, check and repeat the phrases.

  Hướng dẫn:

  Nối những hoạt động với những bức tranh sau đó nghe, kiểm tra lặp lại những cụm từ đó.

  1 - c  do the laundry (giặt ủi)

  2 - d. make the bed (dọn giường)

  3  - a. cut the hedge (cắt tỉa hàng rào)

  4 - b. do the dishes (rửa chén)

  3 Game: Miming

  Work in groups. A student mimes one of the activities in 2 and the others try to guess. Then swap.

  Example:

  A: What am I doing?

  B: You're doing the dishes.

  A: Yes, that's right./No, try again.

  Hướng dẫn:

  Trò chơi: Diễn kịch câm làm việc theo nhóm. Một học sinh diễn kịch câm một hành động có trong phần 2 và những người khác cố gắng đoán. Sau đó đổỉ vai.

  Ví dụ:

  A: Tôi đang làm gì?

  B: Bạn đang rửa chén.

  A: Đúng rồi./ Sai rồi, thử lại đi

  4 Look at the pictures. Tell your partner whether you can or can't do now.

  Example:

  I can play football....

  Can you think of more?

  Hướng dẫn:

   Nhìn vào những bức hình. Nói cho bạn học về điều mà em có thể

  im và không thể làm bây giờ.

  I can/can’t play football.

  I can/can’t climb a mountain.

  I can/can’t play the guitar.

  I   can/can’t sing an English song.

   

  Class survey.

  Go around the class asking these questions. Find out:

  The sports or games that all people can play

  The sports or games that some people cannot play

  The sports or games that no one can play

  Survey questions

  1. Can you play table tennis?

  2. Can you do karate?

  3. Can you play chess?

  4. Can you do judo?

  5. Can you play badminton?

  6. Can you play computer games?

   

  Hướng dẫn:

  Khảo sát lớp học.

  Đi vòng quanh lớp và hỏi những câu hỏi sau. Tìm ra:

  -  Những môn thể thao hoặc trò chơi mà tất cả mọi người có thể chơi.

  -  Những môn thể thao hoặc trò chơi mà vài người không thể chơi

  -  Những môn thể thao hoặc trò chơi mà không ai có thể chơi.

  Cầu hỏi khảo sát:

 • Bạn có thể chơi bóng bàn không?
 •  Bạn có tập karate không?
 • Bạn có thể chơi cờ không?
 • Bạn có tập judo không?
 • Bạn có thể chơi cầu lông không?
 • Bạn có thể chơi trò chơi trên máy vi tính không?


 •  

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top