Grammar Practice - Unit 8 - Tiếng anh 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1095 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh phần Practice Grammar - Unit 8 - Tiếng anh 6.

 

GRAMMAR PRACTICE

1. Present simple tense (Thì hiện tại đơn)

a) go

How do you ... to school?

I... to school by bus.

b)  travel

How does he ... to Ha Noi?

He ... by plane.

c)  walk

Do you ... to school?

No. I    to school.

 ... she ... to school?

Yes. She ... to school.

Trả lời:

a.  go

How do you go to school?

go to school by bus.

b. travel

How does he travel to Hanoi?

He travels to Hanoi by plane.

c. walk

Do you walk to school?

No, I don't walk to school.

Does she walk to school?

Yes, she walks to school. 

2. Present progressive tense (Thì hiện tại tiếp diễn)

a. Minh………..his bike.        (ride)

b. They.……….for a bus.      (wait)

c. She ............. television.      (watch)

d. We ............. soccer.           (play)

e. He ................ to music.      (listen)

f. They…………to school.    (walk)

g. He ................. to Ha Noi.   (travel)

Trả lời:

a. Minh is riding his bike,

b. They are waiting for a bus.

c. She is watching television.

d. We are playing soccer,

e. He is listening to music.

f. They are walking to school.

g. He is traveling to Hanoi.

3. Complete the exercise with the words in the box. (Hoàn chỉnh bài tập với từ trong khung.)

to the left of              in                        behind

to the right of            in front of            opposite

Look at the food store. A girl is ... the store. A boy is waiting………the store. There are mountains ... the store and some houses ... it. There are some trees………the store. There is a truck………the store.

Trả lời:

Look at the food store. A girl is in the store. A boy is waiting in front of the store. There are mountains behind the store and some houses opposite it. There are some trees to the right of the store. There is a truck to the left of the store.

4. Question words. (Từ hỏi)

a) …. is Lan going?

She is going to the store.

b) ... is waiting for Lan?

Nga is waiting for her.

c) ... is Lan carrying?

She is carrying a bag.

d) ... time is it?

It is twelve o'clock.

Trả lời:

a. Where is Lan going?

She is going to the store.

b. Who is waiting for Lan?

Nga is waiting for her.

c. What is Lan carrying?

She is carrying a bag.

d. What time is it?

It is twelve o’clock.

5. Contrast : present simple and present progressive tenses. (Tương phản: Thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn.)

a)  (play) They play volleyball every day. They are playing volleyball now.

b)  (ride) She ... her bike to school. She ....her bike now.

c)  (go) We ... to school by bus every day. We...... to school by bus today.

d)  (walk) I... to school every day. I......to school now.

e)  (drive) He ... his truck.  He .......his truck at the moment.

Trả lời:

b. She rides her bike to school.

She is riding her bike now.

c. We travel to school by bus.

We are traveling to school by today.

d. I walk to school every day.

am walking to school now.

e. He drives his truck.

He is driving his truck at the moment.

6. MUST and MUST NOT

a. At an intersection, you ... slow down. You ... go fast.

b.  Here, you ... turn left. You ... turn right. You ... go straight on.

c. Here, you ... stop. You ... go straight on.

Trả lời:

a. At an intersection, you must slow down. You must not go fast.

b. Here, you must turn left. You must not turn right. You must not go straight on.

c. Here, you must stop. You must not go straight on.

7. CAN and CANNOT / CANT

Trả lời:

- You can’t park

- You can park.

- You can’t ride a bike here. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top