Grammar Practice - Unit 16 - Tiếng anh 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1169 

DAYTOT gửi tới các em phần bài dịch và hướng dẫn phần Grammar Practice - Unit 16 - Tiếng anh 6.

 

1. Write the answers in your exercise book. (Viết câu trả lời vào tập bài tập.

của em.)

Present simple tense

a. Nam : Where are you from?

Tom : I am from Canada.

Nam : Do you speak Vietnamese?

Tom : No, I don’t. I speak English and French.

b. Tom is from Canada. He speaks English and French.

c. Lee is from China. He speaks Chinese.

d. Yoko is from Japan. She speaks Japanese.

e. Minh is from Vietnam. He speaks Vietnamese.

f. John is from the USA. He speaks English.

2. Present simple and present progressive tenses

a. What is her name?                         -          Her name is Susan.

b. Where does she live?                     -           She Hues in London.

c. Where is she staving now?             -           She’s staying in Hanoi now.

d. What does she do?                        -           She's a teacher.

f. What does she teach?                     -           She teaches English.

g. Does she teach you?                      -           No, she doesn’t teach me. Mr Hai teaches me.

3. Adjectives: comparatives and superlatives.

 Adjectives                                Comparatives                      Superlatives

- long                                        longer                                  the longest

- short                                       shorter                                  the shortest

- tall                                          taller                                     the tallest

- small                                      smaller                                  the smallest

- big                                          bigger                                   the biggest

- high                                        higher                                   the highest

- thick                                       thicker                                  the thickest

a) The Mekong River is long. The Amazon River is ... than the Mekong. The Nile is ....river in the world.

b) The Great Wall of China is lone. It is......... structure in the world.

c) Sears Tower in Chicago Is tall, but it isn't .....building in the world. PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur is ... than Sears Tower. It is        building in the world.

d)   Ha Noi is big, but it is not the .. city in Viet Nam. Ho Chi Minh City is... than Ha Noi. It is........ city in Viet Nam. But Mexico City is ......city in the world.

 a. The Mekong River is long. The Amazon River is longer than the Mekong. The Nile is the longest river in the world.

b. The Great Wall of China is long. It is the longest structure in the world.

 c. Sears Tower in Chicago is tall, but it isn’t the tallest building in the world. Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur is taller than Sears Tower. It is the tallest building in the world.

d. Hà Nội is big, but it isn’t the biggest city in Vietnam. Hồ Chí Minh City is bigger than Hà Nội. It is the biggest city in Vietnam. But Mexico City is the biggest city in the world.

4. Indefinite quantifiers: a few, a little, a lot of / lots of

The streets of Ha Noi are very busy. There is......... of traffic. Most people

only have....... money to spend on transportation. As a result, there are

only....... private cars on the roads.

The bike is the cheapest form of transportation, so there are........... of bikes.

There are ... of motorbikes, too. There are.......... of taxis, but they are expensive.

The streets of Ha Noi are very busy. There is a lot of traffic. Most people only have a little money to spend on transportation. As a result, there are a few private cars on the roads. The bike is the cheapest form of transportation, so therế are a lot of bikes. There are lots of motorbikes, too. There are a lot of taxis, but they are expensive. People prefer cyclos because they are cheaper. There are lots of them. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top