In the city - Unit 6 - Tiếng anh 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1182 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh phần In the city - Unit 6 - Tiếng anh 6.

 

IN THE CITY - UNIT 6 - TIẾNG ANH 6

GRAMMAR

1. Câu hỏi với từ hỏi (“WH” Questions).

Tiếng Anh có 9 từ hỏi:

- Who : “ai", dùng chỉ người, làm chủ từ.

- Whom : “ai”, dùng chỉ người, làm túc từ (tân ngữ).

- Whose : “của ai”, dùng chỉ người, chỉ sở hữu.

- What : “gì, cái gì”, đùng chỉ vật, đồ vật, làm chủ từ hoặc túc từ.

- Which : “nào, cái nào”, dùng chỉ vật, con vật, làm chủ từ hoặc túc từ.

- Where : “đâu, ở đâu”, chỉ nơi chốn.

- When : “khi nào”, chỉ thời gian.

- Why : “tại sao”, chỉ lí do hay nguyên nhân.

- How : “thế nào, cách nào", chỉ trạng thái, thể cách, phương pháp

*    “What, which, whose” có thể được theo sau bởi một danh từ.

*     e.g.: What time ? (Mấy giờ?)

Which grade are you in? (Bạn học lớp nào?)

 Whose pen is this? (Đây là cây viết của ai?)

*    How : có thể được theo sau bởi một tính từ hay trạng từ (phó từ).

e.g.: How old is he? (How + tính từ) (Ổng ấy bao nhiêu tuổi?)

How often does he write home? (How + trạng từ)

(Bao lâu anh ấy viết thư về nhà một lần?)

2. Cách dùng (Use): Từ hỏi có thể làm chủ từ, túc từ hoặc bổ từ trong câu.

- Who: luôn luôn làm chủ từ

e.g.: Who is in the room? (Ai ở trong phòng?)

- What, Which và Whose : làm chủ từ hoặc túc từ.

- When, Where, Why và How : làm bổ từ.

a. Chủ từ (Subject).

e.g.: What is on that table? (Cái gì ở trên bàn kia?)

Which is good? (Cái nào tốt?)

Whose book is here? (Cuốn sách của ai ở đây?)

Câu hỏi với từ hỏi làm chủ từ có cấu trúc như câu phát biểu :

Từ hỏi + V + O / A ?

b. Túc từ (Tán ngữ).

e.g.: What do you do in the morning? (Buổi sáng bạn làm gì?)

Which colour do you like? (Bạn thích màu nào?)

Whose book do you have? (Bạn giữ sách của ai?)

Từ hỏi + do / Va + S + Vm + O / A?

Va : auxiliary verb : trợ động từ;

Vm : main verb : động từ chánh

Ghi nhớ: “WHOM” khi đứng đầu câu có thể được thay bằng “WHO”.

e.g.: Who do you live with? (Whom do you live with?)

(Bạn sống với ai?)

c. When, where, why, how : làm bổ từ .

e.g.: When do you have math? (Khi nào bạn có giờ toán?)

How are you today? (Hôm nay bạn khỏe không?)

Where is your school? (Trường bạn ở đâu?)

Ghi nhớ: Câu hỏi với từ hỏi làm bổ từ có cấu trúc giống câu với từ hỏi làm túc từ: sau từ hỏi là trợ động từ hoặc động từ DO.

What..../ Where....+ do / Va + s + Vm + o / A ?

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and read. Then answer the questions (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Minh lives in the city with his mother, father and sister.

Their house is next to a store.

On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

In the neighborhood, there is a hospital, a factory, a museum and a stadium.

Minh’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

Dịch bài:

Minh sống ở thành phố với cha, mẹ và chị. Nhà của họ ở kế một cửa hàng. Trên đường, có một nhà hàng, một tiệm sách và một ngôi đình.

Ở vùng lân cận, có một bệnh viện, một nhà máy, một bảo tàng và một sân vận động. Cha của Minh làm việc ở nhà máy. Mẹ cậu ấy làm việc ở bệnh viện.

Answer true or false. (Trả lời đúng hoặc sai.)

a) Minh lives in the country.

b) There are four people in his family.

c) Their house is next to a bookstore.

d) There is a museum near their house.

e) Minh's mother works in a factory.

f) Minh’s father works in a hospital.

Trả lời:

a. False          b. False          c. False

d. True           e. False           f. False

2. Read Exercise B1 again. Then complete the sentences. (Đọc lại bài tập B1. Sau đó hoàn chỉnh các câu.)

a. Minh and his family live in the city.

b. On their street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

c. His mother works in a hospital.

d. Minh’s house is next to a store.

e. His father works in a factory.

3. Listen. Write the words you hear in your exercise book. (Viết từ em nghe vào tập bài tập.)

a) museum            stadium           temple            hospital

b) restaurant          store            bookstore             factory

c) park                  river                 lake                   yard

d) hotel                 house              street                  tree

Trả lời:

a) museum

b) bookstore

c) river

d) street

4. Play with words. (Chơi với chữ)

I live in a house

On a street,

In a city.

I live in a house

On a street,

In a city,

Near a restaurant

Where friends meet

To eat.

  

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top