Language - Review 2 - Tiếng anh 6 thí điểm - Phần 1

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1171 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language - Review 2 - Tiếng anh 6 thí điểm - Phần 2.

 

1. Read these tongue twisters.

A cheap ship trip.

 • MrTongue Twister will list the best forests to visit.
 • We surely shall see the sun shine soon.
 • Hướng dẫn:

  Đọc những nhóm từ khó phát âm.

 • A cheap ship trip.
 • Mr Tongue Twister will list the best forests to visit.
 • We surely shall see the sun shine soon.
 • 2     Find in the box the opposites of the words. Write them in the spaces provided.

  short, umimportant, noisy, cheap, marvelous, small, clean, sad, exciting, boring, hot, low

 •  big ________
 • quiet ______ 
 • expensive __  
 • high _______  
 • happy _______
 • cold ___________
 • important ______
 • long ______
 • polluted _________
 • interesting_____
 • Hướng dẫn:

  Tìm từ trái nghĩa trong khung bên với từ đã cho. Viết chúng vào chỗ trông dã cho.

  1. small 2. noisy      3. cheap 4. low 5. sad

  6. hot 7. unimportant 8. short 9. clean 10. boring

  3     Choose the correct word for each of the definitions.

 • An area of approximately square-shaped land in a city or a town, often including the buildings that surround it. square/supermarket
 • The first person visiting your house at Tet. relative/first footer
 • Water, especially from a river or stream, dropping from a higher to a lower point, sometimes from a great height, waterfall/lake
 • A building, or a room in a building, where you can buy goods or get services, school/shop
 • A building where objects of historical, scientific or artistic interest are kept, theatre/museum
 • An area, often covered with sand or rocks, where there is very little rain and not many plants, desert/rocks
 • To hope or express hope for another person's success or happiness or pleasure on a particular occasion, wish/greet
 • Children often receive it in red envelopes at Tet. lucky money/new clothes
 • A raised part of the Earth's surface, much larger than a hill, forest/mountain
 • Hướng dẫn:

  Chọn từ đúng cho mỗi định nghĩa sau.

  1, square (quảng trường) 2. first footer (người xông đất)

  3. waterfall (thác nước) 4. shop (cửa hàng)

  5. museum (bảo tàng)     6. desert (sa mạc)

  7.wish (ước muốn, lời chúc) 8. lucky money (tiền lì xì)

  9.mountain (núi)

 • Một khoảng đất có hình vuông trong một thành phố hoặc thị trấn, thường bao gồm những tòa nhà bao quanh nó.
 • Người đầu tiên thăm nhà bạn vào dịp Tết.
 • Nước, đặc biệt là từ một dòng sông hay suối, rơi từ điểm cao hơn xuấng điểm thấp hơn, đôi khi từ độ cao rất lớn.
 • Một tòa nhà, hay một căn phòng trong một tòa nhà, nơi bạn có thể mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ.
 • Một tòa nhà, nơi dồ vật có tính lịch sử, khoa học và mang tính nghệ thuật được gìn giữ.
 • Một khu vực, thường được bao phủ với cát hoặc đá, nơi có ít mưa và không có nhiều cây.
 • Để hy vọng hoặc bày tỏ niềm hy vọng cho sự thành công của người khác hay hạnh phúc, mơ ước nhân một dịp đặc biệt.
 • Trẻ con thường nhận nó trong phong bì đỏ vào ngày Tết.
 • Một phần nhô lên của bề mặt Trái Đất, to hơn một ngọn đồi
 • 4     Write the words in bold from 3 in the correct group.

 • Places in a village, city or town:________________
 • Natural wonders:___________________
 • New Year festivals:__________________
 • Hướng dẫn:

  Viết những từ in đậm trong mục 3 vào nhóm đúng.

 • Places in a village, city or town (Những nơi trong làng, thành phố hoặc thị trấn): square (quảng trường), supermarket (siêu thị), shop (cửa hàng), school (trường), theatre (rạp hát), museum (bảo tàng).
 • Natural wonders (Kỳ quan thiên nhiên): waterfall (thác nước), lake (hồ), desert (sa mạc), rocks (đá), forest (rừng), mountain (núi).
 • New Year festivals (Lễ hội năm mới): relative (người thân), first footer (người xông đất), lucky money (tiền lì xì), new clothes (quần áo mới), greet (chào), wish (chúc).
 • 5     Rewrite the sentences, using the comparative or superlative of the adjectives in 2 above, without changing the meaning.

  1. Sweden is much colder than Viet Nam.

  -» Viet Nam is____________________ .

  2. The Andes is longer than all the other mountar ranges in the world.

  -> The Andes is the____________________ .

  3. A motorbike is often cheaper than a car.

  -> A car is often____________________ .

  4. Hoi An is quieter than Ho Chi Minh City.

  —» Ho Chi Minh City is________________________ .

  5. The air in the countryside is often cleaner than that in the city.

  —» The air in the city is often_________________ .

  6. Ba Be Lake is bigger than all the other natural lakes in Viet Nam.

  -» Ba Be Lake is the________________ .

  Hướng dẫn:

  Viết lại câu, sử dụng hình thức tính từ so sánh hơn hoặc so sánh cao nhất trong mục 2 ở trên mà không thay đổi ý nghĩa

 • Thụy Điển lạnh hơn Việt Nam.
 • Vietnam is much hotter than Sweden.

  Việt Nam nóng nhiều hơn Thụy Điển.

  2. Dãy núi Andes dài hơn tất cả những dãy núi khác trên thế giới.

  The Andes is the longest mountain range in the world.

  Dãy núi Andes là dãy núi dài nhất thế giới.

  3. Một chiếc xe máy thường rẻ hơn một chiếc xe hơi.

  A car is often more expensive than a motorbike.

  Một chiếc xe hơi thường đắt hơn một chiếc xe máy.

  4. Hội An yên tĩnh hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ho Chi Minh City is noisier than Hoi An.

  Tliành phố Hồ Chí Minh ồn ào hơn Hội An.

  5. Không khí ở vùng nông thôn thường sạch hơn ở thành phố.

  The air in the city is often more polluted than that in the countryside. Không khí ở thành phố thường ô nhiễm hơn ở vùng quế.

  6. Hồ Ba Bể to hơn tất cả những hồ ở Việt Nam.

  Ba Be Lake is the biggest lake in Vietnam.

  HỒ Ba Bể là hồ lớn nhất ở Việt Nam.   

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top