Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 484 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 9.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 4 - TIẾNG ANH 9

1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

(Dùng động từ hình thái trong ngoặc và thông tin trong khung để hoàn tất câu.)

Stay / bed                  do / homework          do / exercise

go / university            study hard                miss / train

a) Lan: My grades are terrible.

Mrs. Quyen: If you want to get good grades, you must study hard.            (must)

b) Hoa: I'd like to be a doctor.

Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine.              (have to)

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, ...                        (should)

d) Tuan: Where is Ba? He's very late.

Mrs Thoa: If he doesn't come soon, ...                    (might)

e) Mr. Ha: I feel sick

Mrs Nga: If you want to get well, ...                        (ought to)

f) Na: I'd like to go to the movies, Mom.

Mrs. Kim: ... if you want to go out.                          (must)

Trả lời:

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, you should do exercise.

d) Tuan: Where's Ba? He's very late.

Mrs. Hoa: If he doesn't come soon, he might miss the train.

e) Mr. Ha: I feel sick.

Mrs. Nga: If you want to get well, you ought to stay in bed.

f) Na: I'd like to go to the movies.

Mrs. Kim: You must do your homework if you want to go out.

2. Complete the table. (Hoàn thành bảng.)

Direct speech Reported speech Direct speech Reported speech
present simple tense past simple tense this that
these  
present progressive tense   here  
future simple tense   now then
can/ may   today  
must   tomorrow the following day

Trả lời:

Direct speech Reported speech Direct speech Reported speech
present simple tense past simple tense these those
present progressive tense past progressive tense here there
future simple tense Would + verb now then
can/ may could/ might today that day
must had to/ must tomorrow the following day

3. Lan’s father held a party to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately,Mrs Thu, her grandmother, has a hearing problem and she couldn ’t hear what people were saying. After the party, Lan reported everything to her grandmother.

(Cha của Lan đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sinh nhật của mẹ mình. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà không thể nghe những gì mọi người nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ cho bà ngoại.)

Example: “I’m happy to see you.”                         (Aunt Xuan)

Aunt Xuan said she was happy to see you.

a) “This birthday cake is delicious.”                 (Uncle Hung)

b) “I love these roses.”                                      (Miss Nga)

c) “I’m having a wonderful time here.”              (Cousin Mai)

d) “I will go to Hue tomorrow.”                           (Mr. Chi)

e) “I may have a new job.”                                (Mrs. Hoa)

f) “I must leave now.”                                        (Mr. Quang)

Trả lời:

a) Uncle Hưng said that the birthday cake was delicious.

b) Miss Nga said (that) she loved the roses.

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

d) Mr.Chi said he would go to Hue the following day.

e) Mrs. Hoa said she might have a new job

f) Mr.Quang said he had to leave then.

4.This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview.

(Sáng nay, Nga đã có một buổi phỏng vấn xin việc mùa hè. Khi cô ấy trở về nhà, cô ấy đã kể lại buổi phỏng vấn ấy cho mẹ cô ấy.)

Example:

“Do you like pop music?”

⟹ She asked me if I liked pop music

or She asked me whether I liked pop music.

“Where do you live?”

⟹ She asked me where I lived.

a) “How old are you?”

b) “Is your school near here?”

c) “What is the name of your school?"

d) “Do you go to school by bicycle?”

e) “Which grade are you in?”

f) “Can you use a computer?”

g) “Why do you want this job?”

Trả lời:

She asked me how old I was.

She asked me if my school was / is near there.

She asked me what the name of my school was / is.

She asked me if I went to school by bicycle.

She asked me which grade I was in.

She asked me if I could / can use a computer.

She asked me why I wanted the job.

She asked me when my school vacation starts. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top