Language Focus - Unit 1 - Tiếng anh 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 426 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 1 - Tiếng anh 9.

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 1 - TIẾNG ANH 9

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. 

(Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc mà mỗi người đã làm trong ngày cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie - Ghosts and Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Trả lời:

Ba

- What did Ba do on the weekend?

⟹ He went to see the movie called "Ghosts and Monsters".

- When did he see it?

⟹ He saw it on Saturday afternoon at two o'clock.

Nga

- What did Nga do on the weekend?

⟹ She went to a concert and listen to Ha Noi singers.

- When did she go there?

⟹ She went there at 8 o'clock on Saturday evening.

Lan

- What did Lan do on the weekend?

⟹ She went camping with the Y & Y.

- How long did she go camping?

⟹ She went camping all the weekend.

Nam

⟹ He went to see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

⟹ He went there at 4 o'clock on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa do on the weekend?

⟹ She went to see a play called "Much A do about Nothing".

- When did she see it?

⟹ She saw it at 7 o'clock on Sunday evening.

2. Lan and her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did to prepare for the party. Use the pictures and the words in the box. 

(Lan và các bạn của cô dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Maryam. Hãy viết những gì mà họ làm để chuẩn bị cho bữa tiệc. Sử dụng tranh và những từ trong khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

Trả lời:

1. Lan baked a cake

2. Tan hung colorful lamps

3. Nga bought some flowers

4. Mai painted a picture of Ha Noi

5. Lien went shopping

3. Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations. 

(Thực hành với một bạn cùng học. Viết những lời ước mà bạn muốn trong những tình huống này.)

a) You are not very tall.

b) It’s so hot. You want to be in the swimming pool.

c) You don’t have a computer.

d) You live very far from school.

e) You don’t have a sister.

f) You draw very badly.

g) You don’t have your friend’s phone number.

h) You don’t know many friends.

i) There aren't any rivers and lakes in your hometown.

Trả lời:

a. I wish I were taller.

b. I wish I were in the swimming pool.

c. I wish I had a computer.

d. I wished I lived near school (I wish I didn't live very far from school).

e. I wish I had a sister.

f. I wish I could draw well/better (I wish I didn't draw so badly).

g. I wish I had my friend7s phone number.

h. I wish I knew many friends.

i. I wish there were (some) rivers and lakes in my home town. 

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top