Language Focus - Unit 5 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 389 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 5 - Tiếng anh 8 .

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 5 - TIẾNG ANH 8 

• Adverbs of manner
• Modal: should
• Commands, requests and advice in reported speech

1.Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.

 

softly

          well                    fast                       badly

hard

a)

Hoa:

Does Mrs. Nga speak English?

 

 

Lan:

Oh, yes. She speaks English (0) well.

 

b)

Hoa:

Ba always gets excellent grades.

 

 

Lan:

That's because he studies (1)_______

 

c)

Hoa:

That’s our bus!

 

 

Lan:

Run (2)_________ and we might catch it

 

d)

Hoa:

I’m very sorry. I know I behaved (3)__________

»

 

Lan:

It’s all right.

 

e)

Hoa:

I can't hear vou, Lan.

 

 

Lan:

Sorry, but I m speaking (4)_________ because I have a sore throat

===> 1. Hoàn thành hội thoại, dùng trạng ngữ chỉ thế cách cho trong khung.

Câu trả lời:

a. Hoa: Does Mrs. Nga speak English?

Lan: Oh, yes. She speaks English (0) well.

b. Hoa: Ba always gets excellent grades.

Lan: That’s because he studies (1) hard.

c. Hoa: That's our bus!

Lan: Run (2) fast and we might catch it.

d. Hoa: I’m very sorry. I know I behaved (3) badly.

Lan: It’s all right,

e. Hoa: I can’t hear vou, Lan.

Lan: Sorry, but I’m speaking (4) softly because I have a sore throat.

2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao's house. Use the words in the box. Say what he should do.

repair        paint       cut        replant         mend

===> 2.Hãy làm việc vói bạn em. Nhìn tranh nhà ông Hào và nói xem ông ấv nên làm gì, sử dụng từ cho trong khung.

* Câu trà lời:

  • Hao should repair the roof.
  • He should paint the house.
  • He should cut the grass.
  • He should replant the trees.
  • He should mend the door.

3. Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson's commands and requests in her conversation with Tim’s mother.

Example:

Miss Jackson said:

Can you give Tim this dictionary?”

or "Please give Tim this dictionary."

Tim’s mother reported it to Tim:

"Miss Jackson asked me to give you this dictionary.”

“Miss Jackson told me to give you this dictionary."

a)   “Please wait for me outside my office.’'

b)   “Please give Tim his report card for this semester.”

c)   “Can you help rim with his Spanish pronunciation?'7

d)   “Can you meet me next week?”

===> 3. Hãy làm việc với bạn em. Giả sử em là mẹ của Tim, hãy tường thuật những yêu cầu và đề nghị cùa cô Jackson trong cuộc nói chuyện vói mẹ của Tim.

*  Câu trà lời:

a. “Miss Jackson asked me to wait for her outside her office."

b. “Miss Jackson told me to eive you your report card for this semester.”

c. “Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.5'

d. “Miss Jackson asked me to meet her next week.’’

4. Work with a partner. Report Miss Jackson's advice she gave in her conversation with Tim's mother.

Example:

Miss Jackson said:

"Tim should work harder on his Spanish pronunciation. ”

Tim’s mother reported it to Tim:

"Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. ”

a)   "Tim should spend more time on Spanish pronunciation.’

b)   “Tim should practice speaking Spanish every day.”

c)   "Tim should listen to Spanish conversations on TV.”

d)   ‘Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”

e.   " Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”

===> 4. Hãy làm việc với bạn em, tưòng thuật lời khuyên của cô Jackson mà cô đưa ra trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.

a. "Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.”

b. “Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day."

c. "Miss Jackson said you should listen lo Spanish conversations on TV.”

d. ‘‘Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.”

e. “Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.” 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top