Language Focus - Unit 6 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1093 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 6 - Tiếng anh 8 .

 

LANGUAGE FOCUS - UNIT 6 - TIẾNG ANH 8

1. Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.
 

===> 1. Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về chưong trình hoạt động cùa Y & Y Spring.

* Câu trà lời:

1. + When do they plant and water trees along streets?

     On February 2.

+ Where do they plant and water trees along the streets?

On the City centcr streets.

+ What time do they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 10 am.

+ When do they help the elderly and street children?

— On March 26.

2. + Where do they help the elderly and sfreet children?

— At the City rest home and orphanage.

+ What time do they start and finish work?

— They start at 7 am and finish at 4 pm.

3. + When do they have big gathering to support cultural-sport programs?

— On April 15.

+ Where do they have big gathering to support cultural-sport programs?

— In the Central stadium.

+ What time do they start and finish work?

They start at 5 pm and finish at 9 pm.

2. Work with a partner.

a)  Look at the table. Talk about our friends’ hobbies.

A: Ba loves playins soccer, but he doesn't like washing up

                 B: Lan doesn’t like playing soccer and she doesn't like washing up. either.

===> 2. Hãy làm việc với bạn em.

===> a. Em hãy nhìn bảng sau và nói về sở thích của bạn em.

A: Ba loves playing soccer, but he doesn't like washing up.

B: Lan doesn't like playing soccer and she doesn’t like washing up. either.

A: Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B: Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A: Ba doesn't like gardening and Lan doesn't, either.

B: Ba likes gathering broken glasses and Lan does. too.

A: Ba likes watching TV and he loves camping, too.

B: Lan loves watching TV and she likes camping, too.

A: Ba hates playing badminton, but he likes doing homework.

B: Lan doesn't like playing badminton and she hates doing homework.
 
b. Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask and answer questions with your partner

===> b. Hãy sao bảng trên vào vở bài tập của em rồi hoàn thành nó bằng những thông tin vê bản thân em, sau đó hỏi và trả lời câu hỏi vói bạn em.

1. A: Do you like playing soccer?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love playing soccer.

2. A: Do you like washing up?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

3. A: Do you like cooking meals?

B: No. I hate it. What about you?

A: Yes. I love cooking.

4. A: Do you like performing music?

B: Yes. I love it. What about you?

A: No. I hate it.

5. A; Do you like doing gardening?

B: No. I hate it. What about you?

A; Yes. I love gardenina.

6.  A: Do you like gathering broken glasses.

B: No. 1 hate it. What about you?

A: Yes. I love gathering broken glasses.

3. Work with a parner

a. Use the expressions in the box to ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.

A.

Woman:

Can/Could you help me. please?

 

Man:

Yes, certainly.

 

Woman:

Can you _________?

B.

Old Woman:

Could you do me a favor?

 

Boy:

What can I do for you?

 

Old Woman:

Can you _________?

c.

Boy:

I need a favor.

 

Girl:

How can I help?

 

Boy:

Could you ________?

D.

Grandpa :

Can you help me, please?

 

Niece:

Yes. Of course.

 

Grandpa:

Can you __________ ?

===> a. Dùng các diễn đạt cho trong khung để hỏi xin sự giúp đỡ, sau đó luyện nói vói bạn em.

A: Woman: Can/ Could you help me. please?

Man:                  Yes, certainly.

Woman: Can you buy a ticket?

B: Old woman: Could you do me a favor?

Boy:                   What can I do for you?

Old woman: Can you take me across the road?

C: Boy:  I need a favor.

Girl:  How can I help?

Boy:  Could you help me with this math problem.

D. Grandpa: Can you help me, please?

Niece:  Yes. Of course.

Grandpa: Can you water the flowers in the garden.

b. Use useful expressions in the boxes on page 55 to complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.

A:    __________ help you?

B:    Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

A:    ____________ anv help?

B:    No. Thank you. I’m fine.

A:    Oh. This bag is heavy

B:    Let____________ .

A:    Yes. That’s  ________ of you.

===> b. Hãy dùng các diễn đạt cho trong khung ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói vói bạn em.

1. A: May I help you?

B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?

2. A: Do you need any help?

B: No. Thank you. I’m Fme.

3.  A: Oh. This bag is heavy.

B: Let me help vou

A: Yes. That's very kind of you. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top