banner ngang2 8

Language Focus 3 - Tiếng anh 7

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 989 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus 3 - Tiếng anh 7.

 

LANGUAGE FOCUS - TIẾNG ANH 7

1/ How much is it?

a/ Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với bạn cùng học.Đọc bài đối thoại)

Lan                                : Cái áo đầm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng           : 30.000 đồng.

Lan                                : Còn cái áo đầm tím.

Người bán hàng           : 35.000 đồng

b/ Now make similar dialogues.(Thực hiện bài đối thoại tương tự)

A

:How much is the blue hat?

B

: It’s 15.000 dong

A

: And what about the yellow hat?

B

: It’s 12.000 dong.

A

: How much is the green shirt?

B

: It’s 20.000 dong.

A

: And what about the red shirt?

B

: It’s 22.000 dong.

 2/ Prepositions (Giới từ)

a/ Look at the map. Write the location of each store.

(Nhìn bản đồ. Viết vị tri mỗi cửa tiệm)

-          The restaurant is on Hue street.

It’s to the right of the bookstore.

-           The bookstore is on Hue street.

It's between the restaurant and the mini-mart.

-          The library is on Tay Ho street.

It's opposite the hairdresser’s.

-           The park is on Tay Ho street.

It's next to the hairdresser's.

b/ Look at the table. Ask and answer questions with a partner.

(Nhìn vào bảng. Hỏi và đáp với bạn cùng học)

-           How far is it from the clothing store to the bookstore?

It’s four hundred and fifty meters.

-           How far is it from the restaurant to the hairdresser’s?

It's four hundred meters.

-           How far is it from the library to the shoe store?

It’s eight hundred meters. 

3/ Past simple tenses (Thì quá khử đơn)

a/ Write the past form in the table (Viết dạng quá khứ vào bảng)

Verb                                                        Past Form

Buy                                                        bought

Help                                                       helped

Remember                                            rememered

Take                                                       took

Send                                                       sent

Think                                                      thought

Talk                                                        talked

b/ Complete the sentences. Use the words in the box. (Điền vào câu. Dùng từ trong khung)

play     send       buy         talk      work

-          played volleyball last week.

-          Yesterday, I talked to my grandmother.

-          Last December, Mom bought me a new bike.

-           Dad worked in Hue a few years ago.

-           I sent a letter to my penpal last month. 

4/ Simple tenses (Các thì đơn)

Look at Nga’s diary and complete the dialogue (Nhìn vào nhật ký của Nga vàđiền vào bài đối thoại)

Nga : Every day I clean my room, study English and help my Moom.

Minh : What did you do yesterday?

Nga : I watched TV. played volleyball and stayed at Hoa’s house.

Minh : How about tomorrow?

Nga : I'll visit my grandmother, see a movie and buy a pair of shoes.

 

5/ More, Less and Fewer.

Write new sentences. (Viết câu mới)

              Before                                                                    Now

Before there were two eggs                                   Now. there are more eggs. 

Before there was one liter of milk                          Now there is less milk.

Before there were four bananas                            Now there are fewer bananas. 

Before there some butter                                      Now there is more butter.             

Before there were two tomatoes                           Now there are more tomatoes.    

Before there was some orange juice                     Now there is more orange juice.

  

Nova Eguide hướng nghiệp toàn diện, chương trình đồng hành cùng Bộ GD&ĐT. 

Để chọn ngành nghề, chọn trường không bao giờ hối hận hay truy cập ngay vào website novai.vn để được hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top