Listen - Unit 7 - Tiếng anh 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 459 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài phần Listen - Unit 7 - Tiếng anh 9

 

LISTEN - UNIT 7 - TIẾNG ANH 9

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. 

a) Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check (x) the boxes and correct the false statements.

(Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (x) vào khung và sửa các câu sai.)

  T F
1. Solar energy can be cheap and clean.    
2. Most of our electricity now comes from nuclear power.    
3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population.    
4. Solar energy can be used on cloudy days.    

 5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050.

   

Trả lời:

  T F
1. Solar energy can be cheap and clean.  x  
2. Most of our electricity now comes from nuclear power.    x
3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population.    x
4. Solar energy can be used on cloudy days.  x  

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050.

   x

Sửa câu sai:

2. Most of our electricity now comes from nuclear power.

⟶ Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power.

3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population. 

⟶ One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050.

⟶ All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015.

2. Listen again and fill in each blank with one word you hear. 

1. The sun can be _________an effective source of power.

2. Solar enorgy doesn’t cause_________.

3. A lot of ________countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to_______ solar energy for a number of davs.

5. Solar panels are installed on the _______of a house to receive the energy from the sun.

6. We can save natural resources by using solar energy ________of coal, gas and oil.

Trả lời:

1. The sun can be an effective source of power.

2. Solar enorgy doesn’t cause pollution.

3. A lot of countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to store solar energy for a number of davs.

5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun.

6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas and oil. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top