Looking back - Unit 5 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1126 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back - Unit 5 - Tiếng anh 6 thí điểm.

 

1    Label the things in nature you can see in this picture.

Hướng dẫn:

Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau.

1. mountain      2. waterfall      3. forest      4. cave     5. desert

6. lake           7. beach         8. island     9.valley

2    Write the words.

Hướng dẫn:

Viết các từ

1. scissors         2. sleeping bag         3. compass        4. flash-light/ torch

5. pain killers       6. plaster

3. Fill the gaps in the following sentences.

1.      It's the________________ (hot) desert in the world.

2.      The Mekong is the_________________ (long) river

in Viet Nam.

3.       Fansipan is the____________(high) mountain in Viet Nam.

4. Ho Chi Minh City is the _________(large) city in Viet Nam.

5. The boat trip was the______ (good) experience of my life.

Hướng dẫn:

Điền vào chỗ trông trong những câu sau.

1.hottest        2. longest         3. highest        4. largest        5. best

 •  Nó là sa mạc nóng nhất trên thế giới.
 • Mekong là con sông dài nhất Việt Nam.
 • Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.
 • Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.
 • Chuyên đi tàu là trải nghiệm hay nhất trong cuộc đời tôi.
 • 4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. 1 is an example.

   

  A

  B

  Your answer

  1. Everest

  a. bay

  1 - d

  2. Loch Lomond

  b. desert

   

  3. Ha Long

  c. freshwater lake

   

  4. Ayers

  d. mountain

   

  5. The Sahara

  e. rock

   

  Hướng dẫn:

  Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B.

  A

  B

  Your answer

  1. Everest

  a. bay

  1 - d

  2. Loch Lomond

  b. desert

  2 — c

  3. Ha Long

  c. freshwater lake

  3 - a

  4. Ayers

  d. mountain

  4 — e

  5. The Sahara

  e. rock

  5 - b

  5     Work in pairs and practise the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know.

  A: What is Everest?

  B: I think it is the highest mountain in the world.

  A: What is Loch Lomond?

  B: I don't know. Do you know it?

  A: Yes. It is the largest freshwater lake in Great Britain, (or: No, I don't).

  Hướng dẫn:

  Làm việc theo cặp và thực hành bài đàm thoại sau. Bàn luận về tất cả những kỳ quan thiên nhiên trong phần 4 và bất kỳ thông tin liên quan nào mà các em biết.

  A: Everest là gì?

  B: Tôi nghĩ nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

  A: Loch Lomond là gi?

  B: Tôi không biết. Bạn có biết không?

  A: Có. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất ở nước Anh.

  6     Complete the dialogue.

  A: It's dangerous to go hiking there. You (1)______

  tell someone where you are going.

  B: Yes. And I (2)________ take a warm coat. It is very

  cold there.

  A: Yes, and you (3) _______ take a mobile phone. It's very important.

  B: OK, and I (4)_______ take all necessary things along with me.

  Hướng dẫn:

  Hoàn thành bài đàm thoại sau.

  (1) must (2) must (3) must (4) must

  A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

  B: Vâng. Và phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

  A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

  B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình   

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top