Looking back - Unit 9 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1141 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Looking back - Unit 9 - Tiếng anh 6 thí điểm .

 

1   Choose the best two options.

1. The city is__________ 

a. exciting                   b. amazing                c. long

2. The weather is__________ .

a. cold                         b. quiet                      c. sunny

3.  The people are__________ .

a. friendly                    b. polluted                c. nice

4. The buildings are________ .

a. tall                              b. beautiful   c. fast

5. The food is_________ .

a. noisy                          b. delicious   c. good

Hướng dẫn:

Chọn hai lựa chọn tốt nhât trong các câu sau.

1. a, b   2. a, c    3. a, c    4. a, b     5. b, c

 • Thành phố sôi động (a. exciting)/ thú vị (b. amazing).
 • Thời tiết lạnh (a. cold)/ đầy nắng (c. sunny).
 • Con người thân thiện (a. friendly)/ tốt bụng (c. nice).
 • Những tòa nhà thật cao (a. tall)/ đẹp (b. beautiful).
 • Thức ăn ngon (b. delicious)/ ngon (c. good).
 • 2  Put the verbs in brackets into the present perfect.

  Nhung:__________ you ever (1. eat) _________  a

  Philadelphia cheese steak?

  Nora: Yes, I have.

  Nhung: Really?__________ you (2. be)_______ to

  Philadelphia?

  Nora: Yes, I (3. be)___________ there twice. I (4. be) _____ to many famous places in the city.

  Nhung:________ you (5. visit) _____________  the

  Constitution Centre?

  Nora: No, I haven't, but I (6. see)___________ the Liberty Bell. Look at this postcard.

   

  Hướngdẫn:

  Chia những động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành.

  Nhung: Have you ever eaten a Philadelphia cheese steak?

  (Bạn đã từng ăn bít tết bơ Philadelphia chưa?)

  Nora: Có, mình ăn rồi.

  Nhung: Really? Have you been to Philadelphia?

  (Thật không? Bạn đã từng đến Philadelphia chưa?)

  Nora: Yes, I have been there twice. I have been to many famous places in the city. (Đúng thế, mình từng đến đó hai lần. Mình từng đến nhiều nơi nổi tiếng trong thành phố.)Nhung: Have you visited the Constitution Centre?

  (Bạn có thăm Trung tâm Hiến pháp không?)

  Nora: No, I haven’t, but I have seen the Liberty Bell. Look at this postcard. (Chưa, nhưng mình đã đến xem Chuông Tự Do. Nhìn vào bưu thiếp này).

  3    In pairs, complete this fact sheet about Viet Nam.

  COUNTRY: VIETNAM

  • Biggest city: Ho Chi Minh City
  • Oldest university:_____________________
  • Most popular Vietnamese writer:________
  • Most popular food:____________________
  • Most popular drink:____________________
  • Most common activity:__________________ 

  Hướng dẫn:

  Làm việc theo cặp, hoàn thành bảng thông tin này về Việt Nam.

  Quốc gia: Việt Nam

  -    Biggest city (Thành phố lớn nhất): Ho Chi Minh City (Thành phốHồ

  Chí Minh)

  -    Oldest university (Trường đại học lâu đời nhất): Quoc Tu Giam (Quốc Tử Giám), Thang Long (Thăng Long) - Ha Noi (Hà Nội) (1076)

  -    Most popular Vietnamese writer (Tác giả Việt Nam nổi tiếng nhất): Nguyen Du (Nguyễn Du), Nam Cao

  -   Most popular food (Thức ăn phổ biến nhất): spring rolls (nem), noodles (phở)

  -   Most popular drink (Thức uống phổ biến nhất): tea (trà), coffee (cà phê)

  -   Most common activity (Hoạt động phổ biến nhất): watching TV (xem ti

  vi), football (bóng đá)

  4  Using the information from your fact sheet, write a short paragraph (7-8 sentences) about Viet Nam.

  Sử dụng thông tin từ bảng trên và viết một đoạn vản ngắn (7-8

  câu) vể Việt Nam.

  5   Game: Yes I have

  In pairs, ask a Have you ever... question. You may use the questions from the Class Survey in A closer look 2, page 30, to help you. Then ask three wh- questions to get more information from your partner and guess if he/she is telling the truth or not.

  A:  Have you ever been on TV?

  B: Yes.

  A:  When was that?

  B: Last year.

  A:  Which programme were you in?

  B: Erm ... the Evening News.

  A:  Why were you there?

  B: I don't remember!

  Hướng dẫn:

  Trò chơi: Vâng tôi đã từng

  Làm việc theo cặp, hỏi câu hỏi “Bạn đã từng...”. Em có thể sử dụng những câu hỏi từ bảng khảo sát trong lớp ở phần A Closer Look 2, trang 30 để làm. Sau đó hỏi 3 câu hỏi với từ “Wh” để hỏi và lấy thêm thông tin từ bạn học và đoán anh ấy/cô ấy có nói thật không?

  A: Bạn đã từng lên truyền hình chưa?

  B: Rồi.

  A: Đó là khi nào?

  B: Năm trước.

  A: Bạn có mặt trong chương trình nào?

  B: Erm... Tin tức buổi tối.

  A: Tại sao bạn lại được lên tivi?

  B: Tôi không nhớ!   

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top