Names and Addresses - Unit 1 - Tiếng anh 7

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1077 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Names and Addresses - Unit 1 - Tiếng anh 7.

 

NAMES AND ADDRESSES - UNIT 1 - TIẾNG ANH 7

1/ Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Cô Liên:  Em họ gì, Hoa?

Hoa     :  D h Phm. Tên lót của em là Th

Cô Liên: Em my tui?

Hoa     : Em 13 tui.

Cô Liên: Em sống ở đâu?

Hoa     : Dạ ở s 12 đường Trn Hưng Đo.

Cô Liên: Cáơn em. Hoa.

Now answer. (Bây giờ trả lời)

a)   Hoa is talking to Miss Lien.

b)   Her family name is Phạm.

c)   Her middle name is Thị.

d)   She lives at 12 Tran Hung Dao street.

2/ Write. Complete the dialogue. (Viết. Hoàn tất bài đối thoại)

Nga : Who's that?

Lan : That’s Nam.

Nga : No. Who is the girl talking to Miss Lien?

Lan : Her name's Hoa. She’s a new student.

Nga : Which class is she in?

Lan : She is in our class — class 7A.

Nga : Where does she live?

Lan : She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga : Where do her parents live?

Lan : They live in Hue.

Nga : She’s tall. How old is she?

Lan : She's 13.

3/ Listen. Then practice with a partner.(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Nam : Bạn sổng ở đâu vậy Hoa?

Hoa : Mình sống ở số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam : Từ nhà bạn đến trường bao xa?

Hoa : Không xa đâu. Chỉ khoảng 1 cây số.

Nam : Bạn đi học bằng gì?

Hoa : Mình đi học bằng xe đạp.

4/ Ask and answer with the partner.

(Hỏi và đáp đi với bạn cùng học)

- How far is it from your house to school?

- It’s about 2 kilometers.

a)   How far is it from your house to the market?

- It's about one kilometer and a half.

b)   How far is it from your house to the movie theatre?

- It's about 3 kilometers.

c)  How far is it from your house to the post office?

- It's about 2 kilometers and a hair.

d) How far is it from your house to the bus stop?

- it’s about one kilometer.

5/ Listen and write.(Nghe và viết)

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách)

a)   School - Lan's house: three hundred meters.

b)   Lan's house— post office: only seven hundred meters.

c)   Lan's house — movie theatre: three kilometers.

d)   Post office - movie theatre: two kilometers.

6/ A survey. (Bảng khảo sát)

Ask your classmate where he she lives, how far it is from his/ her house to school, and how he/ she goes to school. Then fill in the survey form. (Hỏi một bạn cùng lớp xem bạn ấy sống ở đâu, từ nhà bạn ấy đến trường bao xa và bạn ấy đi học bằng gì. Sau đó điền vào bảng khảo sát này)

You: What's your name?

Your classmate: My name’s Nguyen Thi Hong.

You: Where do you live?

Your classmate: I live at 214 Nguyen Trai street. Ward 2 (phường 2), District 10(quận 10).

You: How far is it from your house to school?

Your classmate: It's about three kilometers.

You: How do you go to school?

Your classmate: I go to school by bicycle.

Name: Nguyen Thi Hong.

Address: 214 Nguyen Trai street, Ward 2. District 5.

Means of transport: by bicycle.

Distance: Three kilometers. 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top