Read - Unit 6 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 422 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Read - Unit 6 - Tiếng anh 8 .

 

READ - UNIT 6 - TIẾNG ANH 8

Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho Chi Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976. it was officially named as it is called today: Ho Chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name The Youth Union' for short.

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment. Green Slimmer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho Chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Dịch

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức cho thanh niên Việt Nam từ 15 đến 30 tuổi. Đoàn thanh niên xây dựng thế hệ trẻ với nhân cách tốt, tình yêu đối với quốc gia, và khuyến khích quốc tịch tốt, kỹ năng mềm và thể dục cá nhân.

Đoàn thanh niên Việt Nam được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu. Tổ chức đoàn đã có tên khác nhau trong nhiều năm. Một trong những cái tên đầu tiên của nó là 'Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam'. Vào tháng 12 năm 1976, nó chính thức được đặt tên theo tên gọi ngày nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người ta thường dùng tên Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên, cùng với các tổ chức khác của tổ chức như Đội thiếu niên tiền phong, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, thường tổ chức các hoạt động xã hội như: Giúp Người Khuyết tật, Vệ sinh Môi trường. Chiến dịch Tình nguyện Xanh, và các phong trào khác tương tự. Những hoạt động này nhằm giúp trẻ phát triển nhận thức cộng đồng và hình thành nhân cách của họ.

Kể từ khi Đoàn thanh niên được thành lập, mục tiêu và nguyên tắc được gây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã là những hướng dẫn cho  thế hệ trẻ Việt trẻ ngày nay và mai sau.

1. Fill in the missing information.

a)   The Youth Union was founded in................

b)   In............... the Youth Union was officially named as it is called today.

c)  The Youth Union’s activities aim to help the youne develop...................

d)    Its aims and principles have been................... for the youne Vietnamese

people of today and tomorrow.

a) The Youth Union was founded in 1931.

b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today.

c) The Youth Union's activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

d) Its aims and principles have been the guidelines for the youne Vietnamese people of today and tomorrow.
2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập.)

a) At what age can one join the Youth Union?

=> From 15 to 30 years of age can join the Youth Union.

b) When was the Youth Union founded?

=> Union was founed on March 26 1931.

c) What is the complete name of the Youth Union?

=> Ho Chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union.

d) Can you name some social activities of the Youth Union?

=> These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, ...

e) What do these activities aim to help?

=> These activities aim to help the young develope their public awareness and form their personality.

f) Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

=> President Ho Chi Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth.

g) (open question - optional: câu hỏi mở - tùy ý)

What names have the Youth Union had over the years?

=> The Youth Union had different names over the years. Its names was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho Chi Minh Communist Youth Union", ... 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top