Skills 1 - Unit 7 - Tiếng anh 9 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1271 

DAYTOT xin gửi tới các em học sinh bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Skills 1 - Unit 7 - Tiếng anh 9 thí điểm

 

SKILLS 1 - UNIT 7 - TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc theo nhóm. Trả lời những câu hỏi.)

1. What can you see in each picture?

(Bạn nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh)

2. Have you ever tried the dishes in the pictures? If so, how did you find them?

(Bạn đã bao giờ thử các món như trong hình? Nếu có, bạn đã thưởng thức món ăn đó trong hoàn cảnh nào?)

Đáp án

Picture A:  different types of sushi ( các loại sushi)

Picture B:    miso soup ( súp miso)

Picture C:   a bowl of rice ( 1 bát cơm)

Picture D:   sliced cucumber/pickled cucumber( dưa chuột đã thái/ dưa chuột muối)

2. Now read an article about Japanese eating habits. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C).

( Bây giờ hãy đọc bài báo về thói quen ăn của người Nhật. Nối các tiêu đề (1-3) với các đoạn băng (A-C).

1. The art of arranging dishes

(Nghệ thuật sắp xếp món ăn)

2. The habit of having raw food and simple sauces

(Thói quen ăn thực phẩm sống và nước sốt nguyên chất)

3. Components in a typical Japanese meal

(Thành phần trong bữa ăn điển hình của người Nhật)

Japanese people are famous for their well-balanced and healthy diet. That is the main reason for their longevity.

A. Typically, a Japanese meal consists of rice, miso soup, the main dish(es) and pickles. Rice is the staple and plays a central part in people's eating habits. Japanese rice is sticky and nutritious, so when combined with the main dishes and the soup, they make a complete meal. The portions of each dish are individually served.

B.The most important characteristic of their eating habits is they like raw food and do not use sauces with a strong flavour. Two typical examples are sashimi and sushi. The Japanese make sashimi simply by cutting fresh fish. Then they serve it with a dipping sauce made from soy sauce and spicy Japanese horseradish (wasabi). Sushi is similar. The cooked, vinegared rice can be combined with raw fish, prawn, avocado, cucumber or egg. Sushi is usually served with soy sauce and pickled ginger.

C. It is said that the Japanese eat with their eyes. Therefore, the arrangement of dishes is another significant feature of their eating habits. If you join a Japanese meal, you may be excited to see how the colourful dishes are arranged according to a traditional pattern. In addition, there are plates and bowls of different sizes and designs. They are carefully presented to match the food they carry.

Đáp án:

A.3

B.2

C.1

Bài dịch:

Người Nhật nổi tiếng về chế độ ăn uống cân bằng tốt cho sức khỏe. Đó là lý do chính mà họ sống rất thọ.

Đoạn A: Đặc trưng, một bữa ăn của người Nhật bao gồm cơm, canh miso, những món chính và dưa muối. Cơm là thành phần chính và đóng vai trò trung tâm trong thói quen ăn uống của mọi người. Cơm của người Nhật dính và giàu dinh dưỡng, vì vậy khi được kết hợp với những món chính và canh, chúng tạo thành bữa ăn hoàn chỉnh. Những khẩu phần của mỗi món ăn đều được phục vụ cho từng cá nhân.

Đoạn văn B: Đặc điểm quan trọng nhất trong thói quen ăn uống của họ là họ thích ăn thực phẩm sống và không dùng nước chấm với hương vị quá đậm. Hai ví dụ điển hình là sashimi và sushi. Người Nhật làm sashimi đơn giản bằng cách cắt cá tươi. Sau đó họ ăn với nước chấm được làm từ nước tương và cải ngựa cay của Nhật( wasabi). Sushi cũng tương tự. Cơm được nấu ngâm giấm có thể được kết hợp với cá tươi, quả bơ, dưa chuột hay trứng. Sushi thường được thưởng thức với nước tương và gừng ngâm dưa muối.

Đoạn văn C: Người ta thường bảo rằng người Nhật ăn bằng mắt. Vì vậy, việc bày trí của món ăn là một đặc điểm quan trọng khác trong thói quen ăn uống của người Nhật. Nếu bạn tham gia vào một bữa ăn của người Nhật, bạn sẽ rất thích thú  nhìn thấy những món ăn nhiều màu sắc được sắp xếp theo phong cách truyền thống. Thêm vào đó, có những đĩa và bát với thiết kế và kích thước khác nhau. Chúng được trình bày cẩn thận để phù hợp với món ăn mà họ mang theo. 

3. Read the article again and answer the questions.

( Đọc bài viết lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the most important feature of Japanese eating habits?

(Đặc trưng quan trọng nhất trong thói quen ăn của người Nhật là gì?)

2. How do they make sashimi?

(Họ làm món "sashimi" như thế nào?)

3. What sauce can both sashimi and sushi be served with?

(Nước sốt nào được dùng với cả món sashimi vs sushi?)

4. How many components are there in a typical Japanese meal?

(Có bao nhiêu thành phần trong bữa ăn điển hình của người Nhật?)

5. How is rice important in Japanese meals?

(Tầm quan trọng của cơm trong bữa ăn của người Nhật như thế nào?)

6. Why do people say that the Japanese eat with their eyes?

(Tại sao người ta nói rằng người Nhật ăn bằng mắt?)

 Đáp án:

1. They like raw food and do not use sauces with a strong flavour.

( Họ thích thực phẩm sống và không dùng với nước chấm với hương vị quá đậm)

2. They cut fresh fish.

( Họ cắt cá tươi)

3. Both can be served with soy sauce.

( Cả hai đều có thể dùng với nước tương)

4. There are four (rice, miso soup, main dish(es), pickles).

( Có 4 - cơm, canh miso, các món chính, dưa muối)

5. Rice is the staple food and is very nutritious.

( Cơm là thành phần chính và rất dinh dưỡng)

6. Because the dishes are presented in different bowls and plates, and are arranged carefully according to a traditional pattern.

 ( Bởi vì những món ăn được trình bày trong những chiếc đĩa và bát, và được sắp xếp cẩn thận theo phong cách truyền thống)

4. Work in groups. Discuss the eating habits of Vietnamese people. You can use the following questions as cues.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về thói quen ăn của người Việt Nam. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi dưới đây để làm gợi ý.

1. What is the most important feature of Vietnamese eating habits?

(Đặc trưng quan trọng nhất trong thói quen ăn của người Việt Nam là gì?)

2. What are the typical components in a Vietnamese meal?

(Có bao nhiêu thành phần trong bữa ăn điển hình của người Việt?)

3. What is the staple of our country?

(Nguyên liệu của đất nước chúng ta là gì?)

4. How are the dishes arranged?

(Các món ăn được sắp xếp như thế nào?)

5. Are there any other characteristics of our eating habits that you know?

( Có những đặc điểm nào khác trong thói quen ăn của người Việt mà bạn biết?)

6. In general, do Vietnamese people have healthy eating habits?

( Nhìn chung, người Việt Nam có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không)

5   Imagine that you take part in an international competition in which competitors talk about the eating habits of their own country. Present your group's ideas about Vietnamese eating habits.

( Tưởng tượng rằng bạn tham gia vào một cuộc thi quốc tế trong đó các ứng cử viên nói về thói quen ăn của đất nước họ. Trình bày ý tưởng của nhóm bạn về thói quen ẩm thực của người Việt Nam.

Đáp án gợi ý:

Vietnamese eating habits

Vietnamese food is varied and distinctive. It is considerably low fat and high in carbonhydrates. Traditional Vietnamese cooking usually uses fresh ingredients, little dairy and oil, and various herbs and vegetables. Different sauces such as fish sauce, shrimp paste, ans soya sauce are quite popular in various regions.

There is no concept of ‘ course’ in a Vietnamese meal. A meal consists of various dishes( meat, fish, egg or tofu), vegetable, soup and rice. Rice is the staple in Vietnam. In many families, people eat ariund a tray of food with a small bowl of fish sauce in the middle. Around this bowl are dishes. If people place the food on a table, a similar arrangement is followed. Dishes are served communally. Usually there is a big dish/ bowl of each dish, and people ose chopsticks ans spoons to get their share. In general, Vietnamese food is considered healthy and is popular in other countries. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top