Skills 2 - Unit 9 - Tiếng anh 12 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 552 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Skills 2 - Unit 9 - Tiếng anh 9 thí điểm

 

SKILLS 2 - UNIT 9 - TIẾNG ANH 9 THÍ ĐIỂM

Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary.

(Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ . Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.

Speaker 1                       

A. She can speak Spanish, French, and English fluently.

( Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.)

Speaker 2                      

2. He decided to learn English properly after a holiday in England.

( Anh ấy đã quyết định học Tiếng Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ lễ ở Anh Quốc.)

Speaker 3                      

3. A friend advised her to come to England to learn English.

( Một người ban khuyên cô ấy tới Anh để học Tiếng Anh.)

Speaker 4                      

4. She had to learn English because she works for a multinational company.

( Cô ấy phải học Tiếng Anh bởi vì cô ấy làm việc trong một công ty đa quốc gia.)

Speaker 5                      

5. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

( Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.)

Đáp án:

1.E            2.A                    3.B                4.D

Audio script:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I'm reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I'm bilingual. I'm also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn't speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I've learned a lot since I started. It's not all fun, though - at the moment I'm studying for my first exam!

2. Listen to the extracts again and answer the questions.

( Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What did Speaker 1 do last summer?

( Người nói số 1 đã làm gì mùa hè năm ngoái?)

2. How can Speaker 2 speak Italian?

( Người thứ 2 có thể nói tiếng Ý như thế nào?)

3. What was Speaker 3's level of English in the past?

( Trong quá khứ trình độ tiếng Anh của người thứ 3 là gì?)

4. What did Speaker 3 do while travelling around England?

( Người thứ 3 làm gì trong khi đang đi du lịch ở nước Anh?)

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

( Người thứ 4 nghĩ gì về việc học tiếng Anh của cô ấy?)

Đáp án:

1. He went to Rome.

2. She can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

3. He used to be quite bad at English.

4. He picked up enough words and phrases to get by.

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner.

(Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày vfa đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học)

4.a Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life.

( Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày)

Swap your writing with a partner and review each other's drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class.

( Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.)

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top