Skills 2 - Unit 12 - Tiếng anh 6 thí điểm

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1683 

 

1  Do you agree or disagree with these statements? 

Tick (√) the boxes.

 • Soon robots will be able to do all of our work and we will live more comfortably.
 • Robots will be able to do dangerous work for us.
 • If robots do all of our work, we will have nothing to do.
 • Some people will use robots  to do bad things.
 • Hướng dẫn:Em có đồng ý với những câu này không?

   

   

  Agree (Đồng ý)

  Disagree (Không đồng ý)

  1. Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn.

   

   

   

  Agree (Đồng ý)

  Disagree (Không đồng ý)

  2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

   

  3. Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

   

  4. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

   

  2 Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what.

  - We will live more comfortably in the near future.

  1. Vy

  - Robots will be able to do dangerous work for us.

  2.

  - If robots do all of our work, we will have nothing to do.

  3.

  - Robots will not be able to do all of our work.

  4.

  - Some people will use robots to do bad things.

  5.

  Hướng dẫn:

  Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhómếHọ đang thảo luận về những gi người máy sẽ có thể ỉàm trong tương lai. Nghe cuộc thảo ỉuận của họ và tìm ra người nào nói gì.

  1.Vy    2. Duy     3. Mi    4. Phong   5. Mi

 • Chúng ta sẽ sông thoải mái hơn trong tương lai gần.
 • Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.
 • Người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.
 • Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.
 • Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.
 • Tape script:

  Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?

  Vy: I agree. I think we will live comfortably then.

  Phong: What’s your opinion, Duy?

  Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.

  Phong: What about you, Mi?

  Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.

  Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.

  Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

  3   Listen again. Tick (which statements are true or false.

  Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work.

 • Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future.
 • Mi disagrees with Duy's and Vy's opinions.
 • Mi doesn't think we should be careful with robots.
 • Hướng dẫn:

  Nghe lại. Chọn câu nào đúng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle).

 • Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta. (F)
 • Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.(T)
 • Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy. (T)
 • Mi không nghĩ rằng chúng ta nôn cẩn thận với người máy. (F)
 • 4  Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box.

  a. future robots will use too much power

  b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer

  c. some people will use robots to do bad things

  d. I do not think robots will be useful in our future

  I do not agree with the idea that in the f robots will be useful to us. (1) ____.

  Secondly, if robots do all of our work, will have nothing to do. Also, there will be enough energy in the future because (2)_______________________ . Finally, we be careful because (3) _________________ For these reasons, (4)__________________ 

  Hướng dẫn:

  Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.

  (1) b    (2) a     (3) c     (4) d

  Tôi không đồng ý với ý kiên rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta.

  5    Write a paragraph to support the idea tha: robots will be very useful in the future. Yot can use some of these ideas or your own.

  • home robots will be able to do all of our housework
  • teaching robots will be able to help children d: their homework
  • worker robots will be able to build houses in the air
  • doctor robots will be able to help sick people
  • space robots will be able to build space stations on many other planets
  • robots will be able to do dangerous work for us

  You can begin and end as follows:

  I  agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly,_____ . For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

  Hướng dẫn:

  Viết một đoạn văn đế hỗ trỢ những ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Em có thể sử dụng vài ý kiến sau, hoặc ý kiến riêng của em.

  I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

  Tồi dồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiền, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong klĩônq trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp dỡ người bệnh; người máy không qian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc ngay hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do dó mà tôi nghĩ ràng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta

      

  Đăng ký tư vấn
  Đăng ký:
  Họ và tên học sinh (*)
  Ngày sinh
  Địa chỉ liên hệ(*)
  Họ và tên phụ huynh(*)
  Điện thoại phụ huynh(*)
  Lớp đăng ký(*)
  Môn đăng ký(*)
  Ghi chú

   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  Tin mới
  Tin nhiều người quan tâm
  Thăm dò ý kiến

  Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

  Top