Speak - Unit 6 - Tiếng anh 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1928 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Speak Unit 6 Tiếng anh 9

 

SPEAK - UNIT 6 - TIẾNG ANH 9

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

(Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các sự diễn đạt, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

I think you should...                  Why don't you...?

Won't you...?                             Why not...?

It would be better if you...          What/How about..?

 

- Use banana leaves to wrap food, (plastic bags arc very hard to dissolve / save paper)

- Reuse and recycle bottles and cans, (reduce garbage / save natural resources)

- Not throw trash onto the water, (keep the water clean / polluted water can directly do harm to people’s health and kill fish)

- Go to school or go to work by bike, (save energy / keep the air cleaner)

- Put garbage bins around the schoolyard, (prevent lazy students from throwing trash / keep the schoolyard clean)

- Use public buses instead of motorbikes, (avoid traffic jams / reduce exhaust fume / save energy)

Dịch bài:

Tôi nghĩ bạn nên...                  Tại sao bạn không...?

Bạn sẽ không...?                      Tại sao không...?

Sẽ tốt hơn nếu bạn...                Còn về việc...?

 

- Dùng lá chuối để bọc thức ăn. (Những túi nhựa khó phân hủy/ tiết kiệm giấy)

- Tái sử dụng và tái chế chai lọ và hộp thiếc. (Giảm rác thải/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

- Không quăng rác lên mặt nước. (Giữ cho nước sạch/ nước ô nhiễm có thể gây hại trực tiếp cho sức khoẻ con người: giết chết cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

- Đi học hay đi làm bằng xe đạp. (Tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hơn)

- Đặt thùng rác chung quanh sân trường. (Ngăn chặn những học sinh lười biếng quăng rác lung tung/ giữ sân trường sạch sẽ).

- Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe gắn máy. (Tránh kẹt xe/ giảm lượng khí thải/ tiết kiệm năng lượng)

Examples:

A: I think it would be better if we use banana leaves instead of paper or plastic bags to wrap food.

(Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta dùng lá chuối để bọc thức ăn thay vì dùng giấy và túi nhựa)

B: Why? How come? (Tại sao? Sao vậy?)

A: Because plastic bags are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we use less paper, we can save trees in the forest. That's how we can save the environment.

(Vì túi nhựa rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta dùng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây trong rừng. Đó là cách chúng ta cứu môi trường)

Trả lời:

Conversation 1

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.

B: Why? How come?

A: Because bottles and cans are very hard to dissolve, they will cause pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we can save natural resources. That's how we can save the environment.

Conversation 2

C: I think you should use public buses instead of motorbikes.

D: Why?

C: Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, and reduce exhaust fume which is very harmful to people's health.

D: Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

Conversation 3

E: Why not put garbage bins around schoolyard?

F: How come?

E: Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. And it can also keep the schoolyard clean.

F: It's s good idea. We should do it and begin "a clean week's programme" in our school.

E: Well, let's go ahead.

b. Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a). 

(Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).)

Questionnaire

Protecting the environment

How can we ...

- save paper?                              - prevent littering?

- use fewer plastic bags?             - reduce air pollution?

- reduce water pollution?             - reduce the amount

                                                   of garbagewe produce?

Trả lời:

How can we save paper?

I think we should write on both sides of the paper How can we use fewer plastic bags?

I think we should save plastic bags, clean and reuse them.

How can we reduce water pollution?

I think we shouldn't throw wastes and garbage into sưeams, lakes and even oceans.

How can we prevent littering?

I think we should discard/ throw garbage in waste bins.

How can we reduce air pollution?

I think we should use less private vehicles and don't release pollutants into the air. How can we reduce the amount of garbage we produce?

I think we should try to re-use and recycle things.

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b).

(Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục ở phần a) và các câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Example:

I think we should bum trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

No, we shouldn't do that. fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage Is to reuse and recycle things.

How can we do that? I think only the factory can.

What about collecting used paper, bottles and cans every day? It's not difficult.

That's a good Ideal Let's do that.

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top