Speak - Unit 15 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 767 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Speak - Unit 15 - Tiếng anh 8.

 

SPEAK - UNIT 15 - TIẾNG ANH 8

1.   Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take turns to express and respond to opinions about the activities in the pictures.

 

difficult                boring               delicious              interesting

entertaining         unhealthy          challenging          easy

amusing              time-consuming    fun                  dangerous

===> 1. Hãy làm việc với bạn bên cạnh, nhìn vào bảng và những bức tranh sau.

Lần lượt nêu ý kiến và đáp lại ý kiến về những hoạt động trong bức tranh.

a. + Driving a car is easy.

-      I disagree. I think it is very easy once you get used to it.

+ Learning to drive a car can be challenging.

-    You're ri&ht, it is difficult to get used to driving in traffic.

+ If you don't learn to drive properly, a car can be dangerous..

-     I agree. You can kill someone if you hit.them with a car.

b. + Comic books are boring. I don't like them.

-    Neither do 1.1 would rather read a mystery story.

 + Looking at the drawing in comic books can be fun.

-     I aaree, but not all the time.

 + Reading comic books is interesting.

- I can't agree with you. I think they are too boring.

c. + Walking in the rain is fun.

-     I like walking in the rain. too. It feels so refreshing.

+ Rain makes the flowers grow.

- I agree. They look so pretty,

d. + Foreign food is delicious.

-    You're right. Pizza is one of my favourite things to eat.

+ I lambureers. soda and French fries are fun to eat.

-    I think so. too. I love cheeseburgers and French fries.

+ This kind of food can be unhealthy.

-    I agree, but if you don't eat all the time, it won’t hurt you.

2. Read the dialogue.

Lan: I am having problems with my computer.

Ba: What’s wrong?

Lan: It doesn't work. I think it’s broken.

Ba: No. You didn’t pluẹ it in!

Lan: Oh! Sorry.

Now make similar dialogues about these items. Use the information in the table in exercise 

===> 2. Hãy đọc hội thoại sau:

Lan: Máv tính của mình có vấn đề.

Ba: Chuyện gì vậy?

Lan: Nó không hoạt độna được. Mình nghĩ nó hỏng rồi.

Ba: Không. Bạn chưa cắm phích vào ổ cắm mà.

Lan: ồ mình xin lồi nhé.

Bây giờ hãy xây dựng những hội thoại tương tự, sử dụng thông tin ở bài tập 1

* Hội thoại gợi ý:

Minh: The monitor of my computer doesn’t work.

Nga: What's the matter with it?

Minh: The screen is too dark.

Nga: No. You didn't adjust the knob.

Minh: Oh. I'm so foolish. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top