Tobe - Unit 1 - Tiếng anh 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1212 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Tobe - Unit 1 - Tiếng anh 6.

 

TOBE - UNIT 1 - TIẾNG ANH 6

Động từ BE có thể là trợ động từ (an auxiliary verb) và động từ thường (an ordinary verb).

1.    BE : là động từ thường có nghĩa: “là, thì, ở".

e.g.: I am a student. (Tôi là học sinh / sinh viên.)

He is tall.(Anh ấy cao lớn.)

They are in the classroom.(Chúng ở trong phòng học.)

2.     Động từ Be ở thì Hiện tại đơn (The verb BE in the simple present tense).

               Ngôi số ít                                                            Số nhiều

Ngôi thứ nhất I am [ai asm, am]                                    We are [wi: a:(r)/a(r)]

Ngôi thứ hai You are                                                      You are [ju: 0:(rj/ a(r)

Ngôi thứ ba He is                                                           They are [flei a:(r)/a(r)]

She is [JI: i:z]

It is tit i:z]

Dạng rút gọn (Contractions).

I am = I'm [aim]                                                 

We are = we’re [wial

You are = You’re [jn:/oa(r)I                                                

You’re

He is = He’s [hi:z)                                              

They are = They’re fỡeoJ

She is = She’s Lfi:z]

It is = It’s [its]

3. Dạng nghi vấn và phủ định (The question and negative forms),

a) Câu Dạng phủ định (Negative form).

S + be + not + N / Adj. e.g.: He is not a teacher. (Ông ấy không phải là giáo viên.)

They are not in class. (Chúng không ở trong lớp.)

*      Dạng phủ định rút gọn:Is not = isn’t /'znt/ ;

Are not = aren’t /a:nư

b. Dạng nghi vấn(Question form).

*      Câu hỏi Yes - No Yes - No questions

Be + s + N / Adj...?e.g.: Are you a student? (Phải bạn là học sinh không?)

Is he Mr Brown? (Ông ấy phải là ông Brown không?)

Is he tall?                      (Phải ông ấy cao lớn không?)

*      Câu trả lời ngắn (Short answers).

e.g.: Are you Tom? - Yes, I am./No, im not.

hường  Is he a doctor?- Yes, he is./No, he is not / isn't.

Ghi chú:

a.     Câu hỏi Yes-No là câu hỏi bắt đầu với trợ động từ (auxiliary verbs) hoặc động từ DO.

b.     Ở câu trả lời ngắn, chúng ta không dùng dạng rút gọn.

e.g.: Are you a pupil? - Yes, I am.

Not : - Yes, I'm.                                         

- Is he a doctor? - Yes, he is.

Not : - Yes, he’s.

*       Với từ hỏi(With question - words): nhƯ:How, What, Where,...

Từ hỏi + be + s + N?

e.g.: How are you?                   (Bạn khoẻ không?)

Where is Mr John? (Ông John ở đâu) 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top