Where do you live - Unit 2 -Tiếng anh 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1260 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Where do you live - Unit 2 - Tiếng anh 6.

 

B. WHERE DO YOU LIVE? - UNIT 2 - TIẾNG ANH 6

I. VOCABULARY (Từ vựng)

Live (v) : sống

Street (n) : đường phổ 

City (n) : thành phố 

House (n) : nhà

Alphabet (n) : bảng mẫu tự                      

1. Listen and repeat Then practise the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lập lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

- What’s your name?

- My name’s Nam.

- Where do you live?

- I live on Trần Phú Street.

- How old are you?

- I’m twelve years old.

Dịch bài:

- Tên của bạn là gì?

- Tên của tôi là Nam.

- Bạn sống ở đâu?

- Tôi sống ở đường Trần Phú.

- Bạn mấy tuổi?

- Tôi 12 tuổi.

2. Play with words. (Chơi với chữ)

- Where do you live?  

I live in a house.      

- Where do you live?  

I live on a street.

- Where do you live?

I live in a city.

- Where do you live?

I live in Vietnam.

Trả lời:

- Bạn đang sống ở đâu ?

Tôi sống trong một ngôi nhà.

- Bạn sống ở đâu?

Tôi sống trên 1 đường phố

- Bạn đang sống ở đâu ?

Tôi sống trong một thành phố.

- Bạn đang sống ở đâu ?

Tôi sống ở Việt Nam.

3. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

4. Listen and repeat. Then practise spelling your name with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành đánh vần tên của em với bạn cùng học.)

What’s your name? (Tên của bạn là gì?)

My name’s Lan. (Tên của tôi là LAN.)

How do you spell it? (Bạn đánh vần nó thể nào?)

L [elj. A [el]. N [en]. Lan - L. A. N. Lan

5. Write the answers in your exercise book(Vỉết câu trả lời vào tập bài tập của em).

a. What’s your name?

b. How old are you?

c. Where do you live?

d. How do you spell your name?

Trả lời:

a. My name's Tu.

b. I'm ten/ eleven... years old.

c. I live on Nguyen Hue Street.

d. - T/ti:/. U ju:/ Tu

  

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top