Write - Unit 7 - Tiếng anh 9

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 1524 

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài phần Write - Unit 7 - Tiếng anh 9

 

WRITE - UNIT 7 - TIẾNG ANH 9

A speech usually has three parts: Introduction, Body and Conclusion. (Một bài nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. 

(Nối các phần của bài nói ở cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

A

B

Parts of a speech

Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. summing up what you have said

B. getting people's attention and telling them what you are going to talk about

C. giving details in easy-to-understand language

Dịch bài:

A B
Các phần của bài nói Chức năng

1. Giới thiệu

2. Thân bài

3. Kết luận

A. tóm lại những gì bạn đã nói

B. tranh thủ sự chú ý của mọi người và nói cho họ về những gì bạn định nói

C. đi vào chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểu

Trả lời:

1 - B: Introduction: getting people's attention and telling them what you are going to talk about

2 - C: Body: giving details in easy-to-understand language

3 - A: Conclusion: summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place to complete a speech. 

(Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài nói.)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

-     travelling by bicycle or public transport.

-    having a mechanic check your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going to tell you how to save money.

Trả lời:

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going to tell you how to save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

-     travelling by bicycle or public transport.

-    having a mechanic check your motorcycle regularly.

1.  If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

c) Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you

(Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waete

- put different kinds of waste in different places

Reusing paper

- have a separate wastebasket for wastepaper

- keep sheets with single printed page for drafting

Saving energy in the kitchen

- turn off the lights

- prepare food carefully before turning on the stove

- keep refrigerator door dosed

Trả lời:

Good afternoon, my friends,

Today I'm going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:

- turn off the lights, fans and faucets when not necessary.

- get all the food ready before turning on the stoves.

- keep refrigerator door closed.

- check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top