Write - Unit 13 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 3517 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Write - Unit 13 - Tiếng anh 8.

 

WRITE - UNIT 13 - TIẾNG ANH 8

1.  Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report.

1. Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này.

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometer away from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire- making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together to make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice-cooking contest. They had to (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you.

a)  What is the name of the festival?

b)  Where was the festival held?

c)  How long did the festival last?

d)  How many activities were there? Were there any competitions?

e)  How were the activities organized?

f)  How many people took part in each activity?

g)  What did you think about the festival?

===> 2. Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.

* Đoạn văn tham khào:

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Perfume Pagoda festival is held.

The Perfume Pagoda (Huong Pagoda) and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Perfume Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the end of the 3rd month of the lunar calendar. The festival is opened on the 6th day of the 1 St month of the lunar calendar. People conduct dragon dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son. Long Van. The festival is most crowded from the 15th- 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The moutainous path leading from Ngoai agoda to Trong pagoda is full of visitors comine up and down. A pilgrimage to the Perfume Paaoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

* Notes:

barge (n) : xuồng, xà lan. thuyền rồng

pilgrimage (n) : cuộc hành hương 

Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin mới
Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top