Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi

 - Người đăng bài viết: Đoàn Ngọc Anh  - Chuyên mục :  Đã xem: 4244 

Thcs.daytot.vn giới thiệu Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi Đà Nẵng năm 2015 2016 có đáp án cho các em tham khảo và ôn đề.

 

 

 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2015- 2016
Môn: TOÁN - LỚP: 6

 

 I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm).

 

Em hãy khoanh tròn câu đúng A, B, C, D.

Câu 1: Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là?

A. Rỗng                                                             B. Không có phần tử

C. Phần tử 0                                                       D. Có một phần tử 0.

Câu 2: Cho F = {1; 2; 3;…; 100}. Số phần tử của tập hợp F là?

A. 4 phần tử                                                       B. 100 phần tử.

C. 123 phần tử                                                    D. Vô số phần tử.

Câu 3: Kết quả so sánh hai số 53 và 35 là?

A. 53> 35                          B. 53 = 35                                 C. 53< 35                   D. 53≥35 .

Câu 4: Kết quả so sánh hai số 72 và 27 là?

A. 72 > 27                              B. 72 ≥ 27                              C. 72 < 27                       D. 72 = 27

Câu 5: Kết quả của phép tính 32 + 4là?

A. 7                                      B. 10                                C. 13                          D. 9

Câu 6: Với mọi mN *. Ta có mn = 1. Khi giá trị của n là?

A. m = n                              B. n = 2                         C. n = 1                   D. n = 0

Câu 7: 58*..Tìm các chữ số điền vào dấu * để được các số chia hết cho 2

A. 0; 5

B. 2; 3; 4; 5; 6; 7

C. 1; 3; 5; 7; 9

D. 0; 2; 4; 6; 8

Câu 8: Trung điểm của đoạn thảng AB còn gọi là ………… của đoạn thẳng AB.

A. Điểm nằm giữa                                              B. Điểm chính giữa

C. Điểm nằm gần A                                            D. Điểm nằm gần B

 

II. Tự luận: (8,0 điểm)

 

Bài 1: (2,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức:

H = 2.103 + 24

K = 2016:{2464:[171 – 5.(92 – 72)]}

Bài 2: (1,0 điểm): Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 2015 và nhỏ hơn 2020 bằng hai cách? (liệt kê và đặc trưng).

Bài 3: (1,0 điểm).

Tìm số tự nhiên n. Biết rằng khi đem số n chia cho 5 được thương là 19 và có số dư là 4.

Bài 4: (1,0 điểm) Tính nhanh:

a. 23.567 – 356.23 + 23.789.

b. (2 + 4 + 6 +…+ 98).

Bài 5:(1,0 điểm) Tìm x ∈ N. Biết: 17x – 4x = 88: 86 + (2016)0

Bài 6: (Pisa) (1,0 điểm).

Nhà bác Nam có ba đàn vịt chăn thả trên các cánh đồng khác nhau. Số vịt trong các đàn là 36, 127 và 134 con. Bác Nam nói nếu đem tất cả số vịt đó nhốt đều vào 3 chuồng, hoặc 9 chuồng thì không thừa con nào. Theo em bác Nam có làm được việc đó không? Vì sao?

Bài 7: (1,0 điểm). Cho hình vẽ.

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6

Có AB = 20cm; AC = EB = 4cm và D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng CD và AE.

 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

 

I/ Trắc nghiệm: (2,0 điểm) (Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

B

D

C

B

C

D

B

II/ Tự luận: (8,0 điểm).

Bài 1:

Tính giá trị biểu thức:

H = 2.103 + 24 = 2.1000 + 16 = 2000 + 16 = 2016

H = 2016

K = 2016:{2464:[171 – 5.(92 – 72)]}

= 2016:{2464:[171 – 5.(81 – 49)]}

= 2016:{2464:[171 – 5.32]}= 2016:{2464:[171 – 160]}

= 2016:{2464:11} = 2016: 224 = 9

K = 9

Bài 2: Viết tập hợp E bằng hai cách:

a/ Liệt kê: E = {2016; 2017; 2018; 2019}

b/ Đặc trưng: E = {x ∈N/ 2015 < x < 2020}

Bài 3: Vì n chia 5 được 19 và có số dư là 4 nên theo bài toán ta có:

n = 5.19 + 4 = 95 + 4 = 99

Vậy n = 99.

Bài 4: Tính nhanh:

a/ 23.567 – 356.23 + 23.789 = 23.(567 – 356 + 789) = 8.1000 = 8000

b/ (2 + 4 + 6 +…+ 98).(Có 49 số) = (2 + 98 ).49:2 = 2450.

Bài 5: Tìm x ∈ N. Biết:

17x – 4x = 8: 86 + (2016)0

→13x = 82 + 1 = 64 + 1 = 65

→x = 65 : 13 = 5

→x = 5

Bài 6:

Bác Nam có làm được vì: 36 + 127 + 134 =36 + 261 tổng này chia hết cho cả 3 và 9

Bài 7: Vì D là trung điểm của AB, DA = DB = 10cm; CD = DE = 10 - 4 = 6cm; AE = 10 + 6 = 16cm


 
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá
3.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

on thi cap toc vao 10

tu van chon truong chon nganh

Top