Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 4972 

DAYTOT xin gửi tới các em đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn Tiếng Anh lớp 6.

 

 

Trường THCS Bích Hòa
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
                                         ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
                                                                    Năm học: 2013 - 2014
                                                                    Môn : Tiếng Anh 6
                                            Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
I. Chọn từ đúng nhất  (12 x 0,25 = 3 mks)
1.   ……….. do you live ?    -  I live inLondon.  
A. What               B. Where              C. How                 D. When
2.   He ……… a teacher.                           
A. is                      B. am                             C. are                             D. to be 
3.   They ……… students.                         
A. is                     B. am                   C. are                             D. to be
4.   This is my father. ……… name is  Ba.       
A. He                    B. She                  C.  Her                  D. His
5.   There are 20 ……… in my class.                  
A. students                    B. student             C. studentes                   D. rivers
6. …….. , I'm Nga
A. How                B. My                            C. Hi                    D. Good.
7. How ……….?
A. you are            B. are you            C.  you                 D. are
8. We ……… students. 
A. is                     B. are                             C. am                             D. be
9. I ………eleven years old.
A. is                     B. are                   C. am                             D. be
10. ……… is Tam? - He's ten
A. How                B. What                C. How old           D. Who
11. ………,Nam. - Hi, Nga.
A. What               B. Where              C. How                 D. Hello
12. What is ……… name?  - My name is Long.
A. his                   B. her                             C. my                             D. your
 II  Xắp sếp các từ sau để viết thành câu hoàn chỉnh. (5 x 0.5 = 2.5 mks)
1. Morning/ I/ Tam/ this/ Lan/ good/ is/ am/and.
→…………………………………………………………………………….…………………
2. are/ these/ what/ ?  - are/ they/ windows.
→……………………………………………………………………..……….……………….
3. How/ you/ are/ ? – I/ fine/ thanks/ am
→…………………………………………………………………………………………….….
4. In/ how/ your/ are/ people/ many/ there/ family/ ?
→…………………………………………………………………………………………….….
5. Are/ people/ my/ there/ in/ four/ family.
→…………………………………………………………………………………………….
III Hãy ghép từ và cụm từ ở cột A với từ và cụm từ ở cột B: (10 x 0,25 = 2.5 mks)

A MATCH B

1.Good

2.How are 

3.My name

4.I'm

5.Fine

6.Where do

7.I'm twelve

8.What is

9.We are

10.I live

 

1.years old.

2.is Lan

3.five years old.

4.night

5.you today?

6. thanks.

7.in Ha Noi.

8.you live ?

9.students.

10.her name?

 

IV. Hãy chuyển các câu sau sang tiếng Anh  (4 x 0,5 = 2 mks)
1.Chào các bạn? Hôm nay các bạn có khỏe không?
→………………………………………………………………………………………
2.Chúng tôi khỏe, cám ơn bạn. Còn bạn thì sao?
→………………………………………………………………………………………
3.Chào chị.Tên em là Hoa. Năm nay em 12 tuổi.
→…………………………………………………………………………………………
4.Có bao nhiêu người trong gia đình bạn, Hoa?
→………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
4.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đăng ký tư vấn
Đăng ký:
Họ và tên học sinh (*)
Ngày sinh
Địa chỉ liên hệ(*)
Họ và tên phụ huynh(*)
Điện thoại phụ huynh(*)
Lớp đăng ký(*)
Môn đăng ký(*)
Ghi chú

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top