tải xuống (1)

Phép chia phân số LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Phép chia phân số LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Hỗn số,số thập phân, phần trăm LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Hỗn số,số thập phân, phần trăm LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Tìm giá trị phân số của một số cho trước thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Tìm mốt số biết gia trị phân số của nó LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Tìm mốt số biết gia trị phân số của nó LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Biểu đồ phần trăm LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Biểu đồ phần trăm LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Nửa mặt phẳng LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Nửa mặt phẳng LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Góc LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Góc LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Số đo góc LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Số đo góc LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

tải xuống (1)

Vẽ góc cho biết số đo LT

Trung tâm văn hóa dạy tốt giới thiệu bạn đọc về Vẽ góc cho biết số đo LT thuộc chương trình toán học lớp 6.

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top