cam thu van hoc   Copy

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 6 ĐỀ 12

DAYTOT.VN ĐƯA RA NỘI DUNG CHO CÁC EM THAM KHẢO ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 6 ĐỀ 12

Vocabulary - Unit 1 - Tiếng anh 6

Vocabulary - Unit 1 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em phần tổng hợp Vocabulary - Unit 1 - Tiếng anh 6.

Hello - Unit 1 - Tiếng anh 6

Hello - Unit 1 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Hello - Unit 1 - Tiếng anh 6.

How old are you - Unit 1 - Tiếng anh 6

How old are you - Unit 1 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần How old are you - Unit 1 - Tiếng anh 6.

Tobe - Unit 1 - Tiếng anh 6

Tobe - Unit 1 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Tobe - Unit 1 - Tiếng anh 6.

Đại từ nhân xưng - Unit 1 - Tiếng anh 6

Đại từ nhân xưng - Unit 1 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Đại từ nhân xưng - Unit 1 - Tiếng anh 6.

Vocabulary - Unit 2 - Tiếng anh 6

Vocabulary - Unit 2 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em phần tổng hợp Vocabulary - Unit 2 - Tiếng anh 6.

Come in - Unit 2 - Tiếng anh 6

Come in - Unit 2 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Come in - Unit 2 - Tiếng anh 6.

Where do you live - Unit 2 -Tiếng anh 6

Where do you live - Unit 2 -Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Where do you live - Unit 2 - Tiếng anh 6.

My school - Unit 2 - Tiếng anh 6

My school - Unit 2 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần My school - Unit 2 - Tiếng anh 6.

Vocabulary - Unit 3 - Tiếng anh 6

Vocabulary - Unit 3 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Vocabulary - Unit 3 - Tiếng anh 6.

My house - Unit 3 - Tiếng anh 6

My house - Unit 3 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần My house - Unit 3 - Tiếng anh 6.

Numbers - Unit 3 - Tiếng anh 6

Numbers - Unit 3 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Numbers - Unit 3 - Tiếng anh 6.

Families - Unit 3 - Tiếng anh 6

Families - Unit 3 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Families - Unit 3 - Tiếng anh 6.

Grammar Practice - Unit 3 - Tiếng anh 6

Grammar Practice - Unit 3 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Grammar Practice - Unit 3 - Tiếng anh 6.

Vocabulary - Unit 4 - Tiếng anh 6

Vocabulary - Unit 4 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em phần tổng hợp phần Vocabulary - Unit 4 - Tiếng anh 6.

Where is your school - Unit 4 - Tiếng anh 6

Where is your school - Unit 4 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Where is your school - Unit 4 - Tiếng anh 6.

My class - Unit 4 - Tiếng anh 6

My class - Unit 4 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần My class - Unit 4 - Tiếng anh 6.

Get ready for school- Unit 4 - Tiếng anh 6

Get ready for school- Unit 4 - Tiếng anh 6

DAYTOT xin gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Get ready for school - Unit 4 - Tiếng anh 6.

Vocabulary - Unit 5 - Tiếng anh 6

Vocabulary - Unit 5 - Tiếng anh 6

DAYTOT gửi tới các em phần tổng hợp Vocabulary - Unit 5 - Tiếng anh 6.


Các tin khác

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top