Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 8

 - Người đăng bài viết: Mai Thị Ngọc Huyền  - Chuyên mục :  Đã xem: 581 

DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn làm bài tập phần Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 8.

 

Language Focus - Unit 4 - Tiếng anh 8

1.Write the past simple form of each verb.

a)      run                                d) go                                h) ride

=> ran                                    e) have                            i) eat

b)      fly                                 f)do                                 j) sit

c)      take                               g) be                                k) come

===> 1. Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

a. run

—> ran

 

b. fly

—> flew

 

c. take

—» took 

 

d. go

—» went 

2.

e. have

-> had

 

f. do

—> did

 

g. be —» was/ were

h. ride —» rode

i. eat -» ate

j. sit -» sat

k. come -» came

2. Complete the dialogue below. Use the past simple.

a)  Lan:________________________________ ?

Nga: No. 1 ate noodles.

b) Ba: How did you get to school?

Nam:________________________________ ?

c)  Minh:_______________________________ ?

Hoa: I was at home,

d) Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba:________________________________ .

===> 2. Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.

* Câu trà lời gợi ỷ:

a. Lan:

Did vou eat bread for breakfast?

Nga:

No. I ate noodles.

b. Ba:

How did you Ret to school?

Nam:

I got to school bv bicycle./I rode a bike to school./I walked to school.

c. Minh:

Where were vou last nieht?

Hoa:

I was at home.

d. Chi:

Which subject did vou have yesterday?

Ba:

I had Maths. Phvsics. English and Literature.

3.Complete the sentences. Use the prepositions in the table.

in

             November 1997

between

7 am and 8 am

on

             Monday, July 2

after

3 pm

at

             6 pm

before

a) I'll see you on Wednesday.

b)      I’m going to Laos__________ January.

c)       We must be there_________ 8.30 and 9.15.

d)       The bank closes_________ 3 pm. If you arrive__________ 3 pm, the bank will be closed.

e) I'll be home_______ seven because 1 want to see the seven o’clock news.

===> 3. Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.                                                         ;

a. I'll see you on Wednesday.

b. I’m going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 and 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arriv e after 3 pm. the bank will be closed.

e. I’ll be home before seven because I want to see the seven o’clock news.

4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the verbs in the box

live      stay      have     be

Nga:       Where is this? It isn’t Ha Noi.

Hoa:    No, it’s Hue. I (0) used to visit there.

Nga:       Is that you, Hoa?

Hoa:      Yes. I (1)_______ long hair.

Nga:       Who is in this photo?

Hoa:      That is Loan. She (2) ________ my next-door neighbor.

Nga:       Are they your parents?

Hoa:     No. They’re my aunt and uncle. They (3) _________ in Hue, too.

=== > 4. Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, sử dụng used to và động từ cho trong khung.

Nga: Where is this? It isn’t in HaNoi.

Hoa: No. it’s in Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you. Hoa?

Hoa: Yes. I (1) used to have lonq hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) used to be my next door neighbor.

Nga: Are they your parents?

Hoa:No. They’re my aunt and uncle. They (3) used to live in Hue. too.

  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Tin nhiều người quan tâm
Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top