Bình giảng ba khổ thơ đầu bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Bình giảng ba khổ thơ đầu bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Đây là phần đầu bài thơ Bếp lửa nói lên những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ với bao tình thương nhớ bà của đứa cháu đi xa. Tràn ngập bài thơ, đoạn thơ là một tình thương nhớ mênh mông, bồi hồi. Ba câu thơ đầu nói lên hai nỗi nhớ: nhớ bếp lửa, nhớ thương bà.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 15

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 15

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 14

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 14

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 12

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 12

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 11

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 11

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 10

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 10

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 9

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 9

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 8

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 8

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 7

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 7

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 6

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 6

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 5

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 5

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 3

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 3

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 2

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 2

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 1

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán hình học lớp 9 đề số 1

Trung tâm Daytot.vn xin hân hạnh gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán hình học lớp 9 có đáp án.

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án tỉnh Yên Bái

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án tỉnh Yên Bái

Trung tâm Daytot.vn xin trân trọng gửi tới đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án của tỉnh Yên Bái năm học 2012 2013.

Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án tỉnh Thái Bình

Trung tâm Daytot.vn xin trân trọng gửi tới đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án của tỉnh Thái Bình năm học 2011-2012.

Đề kiểm tra và đáp án Toán 9 phòng GD ĐT Kim Thành

Đề kiểm tra và đáp án Toán 9 phòng GD ĐT Kim Thành

Trung tâm Daytot.vn xin trân trọng gửi tới đề kiểm tra và đáp án Toán 9 của phòng giáo dục đào tạo Kim Thành.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán đại số lớp 9 đề số 17

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán đại số lớp 9 đề số 17

Trung tâm Daytot.vn xin gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số lớp 9 có đáp án.

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán đại số lớp 9 đề số 16

Đề kiểm tra và đáp án môn Toán đại số lớp 9 đề số 16

Trung tâm Daytot.vn xin gửi tới đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại số lớp 9 có đáp án.

Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án TP Đà Nẵng

Trung tâm Daytot.vn xin trân trọng gửi tới đề thi học sinh giỏi Toán 9 và đáp án của TP Đà Nẵng năm học 2011 2012.


Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn muốn tổ chức thi thử vào lớp 10 khi nào?

Top