Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


BÀI TẬP TIẾNG VIỆT ÔN 9 NÂNG CAO SỐ 18

Bài 55:

 

Đọc kỹ đoạn thơ sau, rồi thực hiện các yêu cầu:

                   Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,

Tin sương luống những rày trông mai chờ.

                   Bên trời góc bể bơ vơ,

                    Tấm son gột rửa bao giờ cho phai

(Ngữ văn 9 – tập 1, NXB Giáo dục 2006, trang 93, 94)

a)  Tìm hai từ đồng nghĩa với từ tưởng. Có thể thay thế các từ tìm được với từ tưởng không? Vì sao?

b) Tìm thành ngữ trong đoạn thơ.

Bài 56:

 

          Bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt được mở đầu như sau:

                             Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

                             Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

                             Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

(Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.143)

          Chỉ ra từ láy trong dòng thơ đầu. Từ láy ấy giúp em hình dung gì về hình ảnh "bếp lửa" mà tác giả nhắc tới ?

 

Top