Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


Skills - Review 2 - Tiếng anh 6 thí điểm - Phần 2

Skills - Review 2 - Tiếng anh 6 thí điểm - Phần 2
DAYTOT gửi tới các em bài dịch và hướng dẫn học sinh làm bài tập phần Skills - Review 2 - Tiếng anh 6 thí điểm - Phần 2.

7      Write the contents of a website introducing the city/town where you live or the nearest city/town to where you live. Choose four of these headings to include in your writing:

Culture: e.g. What are the typical festivals?

Arts: e.g. Are there any museums or galleries?

Nature: e.g. Are there any forests, mountains, or lakes?

Sports: e.g. What are the most popular sports? Shopping: e.g. Where's a good place for shopping? What can people buy there?

Family: e.g. Are there any activities for family? Hotels: e.g. What are some good hotels to stay in?

Hướng dẫn:

Viết những nội dung của một website giới thiệu thành phố/ thị trấn nơi bạn sống hoặc thành phố/ thị trấn gần nơi bạn sống nhất. Chọn 4 trong những tựa đề sau để đưa vào trong bài viết:

  • Văn hóa: Những lễ hội tiêu biểu nào?
  • Nghệ thuật: Có bảo tàng hoặc phòng triển lãm nào?
  • Tự nhiên: Có khu rừng, núi hay hồ nào không?
  • Thể thao: Những môn thể thao phổ biến nhất là gì?
  • Mua sắm: Nơi nào tốt để mua sắm? Mọi người có thể mua gì ở đó?
  • Gia đình: Có hoạt động nào cho gia đình không?
  • Khách sạn: Vài khách sạn tốt để ở là khách sạn nào?

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is a great city with the high modern buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River...And you can taste the street food here which is very famous in the world. If you would like to go shopping, you can visit Ben Thanh Market or Saigon Center. There are many fashion shops that you can choose in this city. The city welcomes you with many hotels and motels with many different prices. Generally, Ho Chi Minh City is a wonderful place for tourists to go on sightseeing, eating, and shopping.

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tuyệt vời với những tòa nhà cao tầng hiện đại và nhiều bảo tàng cổ xưa. Khi đến thành phố, bạn có thể đến thăm Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Thành phố’ sông Sài Gòn... Và bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới. Nếu muốn đi mua sắm, bạn có thể đến chợ Bến Thành lioặc Trung tâm Sài Gòn. Có rất nhiều cửa hàng thời trang trong thành phố này để bạn có thể lựa chọn. Thành phố luôn chào đón bạn với rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ có nhiều loại giả khác nhau. Nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để đi ngắm cảnh, ăn uống và mua sắm. 

Top