Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN 7 ĐỀ 6

DAYTOT.VN ĐƯA TÀI LIỆU CHO CÁC EM THAM KHẢO ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN 7 ĐỀ 6

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN 7 ĐỀ 6

1.Câu rút gọn là gì ? Lấy ví dụ và cho biết câu rút gọn thiếu thành phần gì ?

2. Chuyển câu chủ động sau thành hai câu bị động ( theo hai cách).

“Các công nhân lành nghề xây dựng ngôi trường này vào năm 2015”.

3. Đọc những câu văn sau và trả lời câu hỏi:

“Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống.”

a) Những câu văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?

b) Viết đoạn văn ( 5 – 7 câu ) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa và công dụng của văn chương đối với cuộc sống của con người.

4. Suy nghĩ của em về câu tục ngữ:“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

Top