Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN 7 ĐỀ 5

DAYTOT.VN ĐƯA TÀI LIỆU CHO CÁC EM THAM KHẢO ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN 7 ĐỀ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN VĂN 7 ĐỀ 5

Thời gian làm bài 90 phút

PHẦN I: VĂN – TIẾNG VIỆT (4 điểm )

1: (2 điểm)

Câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây được rút gọn thành phần nào? Mục đích của việc rút gọn câu trên là gì?

2: ( 2 điểm)

Sau khi học văn bản Ca Huế trên sông Hương, em có nhận xét gì về giá trị nội dung của văn bản? 

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN (6 điểm)

1(2 điểm)

Cho tình huống sau: Ở địa phương em có một di tích lịch sử có liên quan đến nội dung bài học sắp tới. Cả lớp em muốn đến tham quan.

Em hãy thay mặt lớp viết một văn bản đề nghị với thầy cô giáo chủ nhiệm nguyện vọng trên.  (Học sinh lưu ý không ghi họ tên thật )

2: ( 4 điểm)

Viết bài văn ngắn giải thích câu tục ngữ:

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Top