Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VĂN 7 ĐỀ 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VĂN 7 ĐỀ 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VĂN 7 ĐỀ 9

Câu 1. Chép thuộc lòng phần phiêm âm và dịch thơ “ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của Hạ Tri Chương (2đ)

Câu 2: Qua  truyện ngắn “ Cuộc chia tay của những con búp bê” theo Khánh Hoài em có suy nghĩ gì về tình cảm anh em. (1đ)

Câu 3: Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ về  từ đồng nghĩa? (1đ)

Câu 4: Tìm 4 từ trái nghĩa? (1đ)

Câu 5. Cảm nghĩ về người thân của em. (5đ)

Top