Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


Hàm số LT

Hàm số LT
Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc tóm tắt kiến thức lí thuyết bài học hàm số

HÀM SỐ LT

1. Khái niệm

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và gọi x là biến số.

2. Chú ý

- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng lừoi, bằng công thức.... Khi hàm số được cho bằng công thức thì ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận những giá trị làm cho công thức có nghĩa.

- Hàm số thường được kí hiệu y = f(x) 

Top