Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


Diện tích xung quanh của hình chóp

Diện tích xung quanh của hình chóp
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc lí thuyết của bài học diện tích xung quanh của hình chóp

DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Công thức tính diện tích xung quanh:

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

Sxq = pd

p: nửa chu vi đáy

d: trung đoạn của hình chóp đều 

Top