Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


Thể tích của hình lăng trụ đứng

Thể tích của hình lăng trụ đứng
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc lí thuyết bài thể tích hình lăng trụ đứng

THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Công thức tính thể tích

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

V = S. h

S: diện tích đáy

h: chiều cao 

Top