Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


thể tích của hình chóp đều

thể tích của hình chóp đều
Trung tâm bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc lí thuyết bài học thể tích của hình chóp đều

THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Công thức tính thể tích :

Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao

V = 13 .S.h

S: diện tích đáy

h: chiều cao 

Top