Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

http://thcs.daytot.vn


Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2017 - 2018 lần 2 Trung tâm Dạy tốt

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2017 - 2018 lần 2 Trung tâm Dạy tốt
Kì thi sát hạch năng lực vào lớp 10 lần 2 năm 2017 của trung tâm Dạy tốt dã diễn ra vào ngày 08.04.2017. Dưới đây là Đề thi thử vào lớp 10 môn toán.

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán

 

Top