Thuật ngữ các môn học lớp 6

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 6.

Thuật ngữ ước

Thuật ngữ ước  

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ ước trong chương trình Toán 6

Tính chất chia hết của một tổng

Tính chất chia hết của một tổng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tính chất chia hết của một tổng trong chương trình toán 6

thuật ngữ lũy thừa

thuật ngữ lũy thừa

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ lũy thừa trong chương trình toán 6

Thuật ngữ phần tử của tập hợp

Thuật ngữ phần tử của tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ phần tử của tập hợp trong chương trình toán 6

Thuật ngữ tập hợp con

Thuật ngữ tập hợp con

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp con trong chương trình toán 6

thuật ngữ tập hợp

thuật ngữ tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp trong chương trình toán 6

LOẠI HÌNH VĂN HÓA LÀ GÌ ?

LOẠI HÌNH VĂN HÓA LÀ GÌ ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức LOẠI HÌNH VĂN HÓA LÀ GÌ ?

Phương pháp xác định âm vị và các biến thể của âm vị

Phương pháp xác định âm vị và các biến thể của âm vị

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức Phương pháp xác định âm vị và các biến thể của âm vị

Ðặc trưng xã hội của âm vị

Ðặc trưng xã hội của âm vị

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức Ðặc trưng xã hội của âm vị

Ðặc trưng sinh lí của âm tố

Ðặc trưng sinh lí của âm tố

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức Ðặc trưng sinh lí của âm tố

Ðặc trưng  vật lí của âm tố

Ðặc trưng vật lí của âm tố

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức Ðặc trưng vật lí của âm tố

NGUYÊN ÂM LÀ GÌ ?

NGUYÊN ÂM LÀ GÌ ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức NGUYÊN ÂM LÀ GÌ ?

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA

thuật ngữ đơn thức

thuật ngữ đơn thức

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ đơn thức trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ lũy thừa

thuật ngữ lũy thừa

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ lũy thừa trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ tập hợp con

thuật ngữ tập hợp con

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp con trong chương trình toán 6

thuật ngữ tập hợp

thuật ngữ tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp trong hệ thống kiến thức trung học phổ thông

Vua Duy Tân (1907-1916)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Duy Tân. Mời bạn đọc tham khảo.

VUA DỤC ĐỨC 1883

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Dục Đức. Mời bạn đọc tham khảo

VUA MINH MẠNG (1820- 1830)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc vua Minh Mạng ( 1820- 1830). Mời bạn đọc tham khảo.


Các tin khác

Top