Thuật ngữ các môn học lớp 6

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 6.

NGUYÊN ÂM LÀ GÌ ?

NGUYÊN ÂM LÀ GÌ ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức NGUYÊN ÂM LÀ GÌ ?

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA

HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA

Daytot.vn giới thiệu cho các em kiến thức HIỆN TƯỢNG ĐỒNG NGHĨA

thuật ngữ đơn thức

thuật ngữ đơn thức

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ đơn thức trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ lũy thừa

thuật ngữ lũy thừa

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ lũy thừa trong hệ thống toán trung học

thuật ngữ tập hợp con

thuật ngữ tập hợp con

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp con trong chương trình toán 6

thuật ngữ tập hợp

thuật ngữ tập hợp

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy Tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tập hợp trong hệ thống kiến thức trung học phổ thông

Vua Duy Tân (1907-1916)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Duy Tân. Mời bạn đọc tham khảo.

VUA DỤC ĐỨC 1883

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Dục Đức. Mời bạn đọc tham khảo

VUA MINH MẠNG (1820- 1830)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc vua Minh Mạng ( 1820- 1830). Mời bạn đọc tham khảo.

VUA GIA LONG (1802- 1819)

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vua Gia Long ( 1802- 1819). Mời bạn đọc tham khảo.

Lý Thái Tổ và Vương triều Lý

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thông tin về vị vua Lý Thái Tổ và Vương Triều Lý. Mời bạn đọc tham khảo.

Biến thể của từ

Biến thể của từ

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc THUẬT NGỮ Biến thể của từ

PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ

PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc THUẬT NGỮ PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO TỪ

TỪ LÀ GÌ ?

TỪ LÀ GÌ ?

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc THUẬT NGỮ TỪ LÀ GÌ

đường tròn

thuật ngữ đường tròn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ đường tròn trong sách giáo khoa toán 6

tam giác

thuật ngữ tam giác

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Dạy tốt giới thiệu đến bạn đọc thuật ngữ tam giác trong hệ thống Toán học Trung học Cơ sở.

LỚP VỎ KHÍ QUYỂN

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ lớp vỏ khí quyển. Mời bạn đọc tham khảo.

LỤC ĐỊA LÀ GÌ?

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ lục địa là gì? Mời bạn đọc tham khảo.

tải xuống (17)

CON HỔ CÓ NGHĨA

Các em hãy cùng Daytot tìm hiểu THUẬT NGỮ CON HỔ CÓ NGHĨA

nươc cham pa

VƯƠNG QUỐC CHĂMPA

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ vương quốc Chăm pa. Mời bạn đọc tham thảo


Các tin khác

Top