Thuật ngữ các môn học lớp 8

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 8.

tải xuống (5)

Thể loại chiếu là gì ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em Thuật ngữ Thể loại chiếu là gì ?

Slide23

Tìm hiểu chung về thể loại KỊCH

Daytot.vn giới thiệu cho các em Tìm hiểu chung về thể loại KỊCH

images (3)

Tình thái từ là gì ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em Thuật ngữ tình thái từ là gì ?

Trợ từ là gì ?

Trợ từ là gì ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em Thuật ngữ trợ từ là gì ?

THÁN TỪ LÀ GÌ ?

THÁN TỪ LÀ GÌ ?

Daytot.vn giới thiệu cho các em THUẬT NGỮ THÁN TỪ LÀ GÌ ?

THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT

THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT

Daytot.vn nhắc lại cho các em thuật ngữ về thể loại tiểu thuyết

truyện ngắn 1

Thể loại truyện ngắn

Daytot.vn giới thiệu với các em bài thể loại truyện ngắn, các em chú ý theo dõi

Câu cầu khiến

Câu cầu khiến

Thuật ngữ về câu cầu khiến của Daytot.vn cung cấp, giúp các em tham khảo những kiến thức khác với SGK

câu nghi vấn

Câu nghi vấn

Thuật ngữ về câu nghi vấn của Daytot.vn cung cấp, giúp các em tham khảo những kiến thức khác với SGK

thuật ngữ đối xứng trục

thuật ngữ đối xứng trục

Trình bày thuật ngữ trục đối xứng gồm: hai điểm đối xứng qua một đường thẳng, hai hình đối xứng qua một đường thẳng và hình có trục đối xứng.

thuật ngữ đối xứng tâm

thuật ngữ đối xứng tâm

Trình bày về thuật ngữ đối xứng tâm: hai điểm đối xứng qua một điểm, hai hình đối xứng qua một điểm và hình có tâm đối xứng.

thuật ngữ đường trung bình

thuật ngữ đường trung bình

Trình bày về định nghĩa và các định lí cũng như là chứng minh các định lí về đường trung bình tam giác và đường trung bình của hình thang.

thuật ngữ hình vuông

thuật ngữ hình vuông

Trình bày định nghĩa hình vuông, các tính chất cũng như dấu hiệu nhận biết hình vuông, và nêu công thức tính chu vi và diện tích hình vuông

thuật ngữ hình thoi

thuật ngữ hình thoi

trình bày định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi. Nêu công thức tính chu vi và diện tích hình thoi

Top