banner ngang2 8

Khái niệm về hợp đồng

 - Người đăng bài viết: Thu Trang  - Chuyên mục :  Đã xem: 888 

Daytot.vn giới thiệu và nhắc lại cho các em khái niệm về hợp đồng

 

HỢP ĐỒNG LÀ GÌ ? 

1. Khái niệm:
Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.
2. Sử dụng: 
Nội dung cơ bản nhất cấu thành hợp đồng là chào mời của một bên và chấp thuận của bên kia. Thông thường, một hợp đồng được làm bằng văn bản. Các hợp đồng dân sự mang tính xã hội, như: hợp đồng cho tặng, thừa kế (di chúc), v.v... Các hợp đồng kinh tế ví dụ như hợp đồng mua sắm hay thuê dịch vụ hay vật dụng hàng hóa, hợp đồng bảo hiểm, tín dụng ngân hàng, v.v...
3. Cấu trúc: 
Trong một hợp đồng làm bằng văn bản, các nội dung cần thiết được thể hiện là:
Tên và thông tin địa chỉ các bên
Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận
Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán
Giá cả và số lượng hàng hóa
Quy cách hàng hóa
Thời điểm và phương thức giao hàng
Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng
Bảo mật thông tin
Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng
4. Ví dụ các loại hợp đồng:
 Hợp đồng mua bán hàng hoá
Hợp đồng bảo hiểm[sửa 
Bài chi tiết: Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng phân phối, đại lý và trung gian
Hợp đồng sở hữu trí tuệ
Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng hàng hải (Vận đơn, Hợp đồng thuê tàu)
Hợp đồng lao động
Các loại hợp đồng dự án xây dựng
Hợp đồng kinh tế là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.
Năm 1999, Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) công bố các mẫu hợp đồng tiêu chuẩn sau:
Hợp đồng xây dựng (hợp đồng giao nhận thầu xây lắp) áp dụng cho các dự án xây lắp công trình xây dựng hoặc công trình kỹ thuật, mà đã được thiết kế trước bởi chủ đầu tư hay nhà tư vấn đại diện của chủ đầu tư, giao cho nhà thầu thi công thực hiện xây dựng và lắp đặt.
Hợp đồng Thiết kế-Xây dựng: Chủ đầu tư thỏa thuận giao cho nhà thầu thiết kế và thi công xây lắp một dự án xây dựng.
Hợp đồng tổng thầu EPC (Kỹ thuật-Mua sắm-Xây dựng)/chìa khóa trao tay (turnkey projects). Loại hợp đồng này, nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết kế, mua sắm và thi công công trình, thực hiện tất cả các công việc về kỹ thuật, mua sắm, xây dựng và lắp đặt dây chuyền công nghệ của một nhà máy, dự án kết cấu hạ tầng. Nhà thầu cung cấp một công trình trang bị đầy đủ, sẵn sàng đưa vào hoạt động. Chủ đầu tư chỉ còn mỗi việc là "vặn chìa khóa" để sử dụng.
Hợp đồng ngắn gọn áp dụng cho các công trình kiến trúc hay công trình kỹ thuật có giá trị vốn tương đối nhỏ, công việc tương đối đơn giản, lặp đi lặp lại hay công việc làm trong một thời gian ngắn.
Các mẫu hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn này của FIDIC thường được áp dụng cho các dự án xây dựng quốc tế, các dự án xây dựng sử dụng vốn ODA

5. Mời các em  tham khảo nội dung chi tiết mẫu dự thảo hợp đồng sau đây:

................., ngày .... tháng .... năm .........

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG(1)

Hợp đồng số:.............................................................................................................................

Gói thầu: ........................................................................................................[Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: .....................................................................................................[Ghi tên dự án]

- Căn cứ(2) ............................................... [Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005];

- Căn cứ(2) .................................................. [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005];

- Căn cứ(2) ................................................. [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009];

- Căn cứ(2) .................................................. [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];

- Căn cứ Quyết định số ......... ngày .... tháng ..... năm ........... của ....................... về việc phê duyệt kết quả chào hàng gói thầu ............................................... [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả chào hàng số ..... ngày .... tháng .... năm ......... của bên mời thầu;

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ....... tháng ...... năm ............;

[(1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung dự thảo hợp đồng theo Mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với dự thảo hợp đồng.

(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.]

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]:................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................................................

Fax:....................................................................................................................................................

E-mail:................................................................................................................................................

Tài khoản:.........................................................................................................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................................................

Đại diện là ông/bà: ...........................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ........... ngày .... tháng ..... năm .......... (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:....................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Điện thoại:.........................................................................................................................................

Fax:...................................................................................................................................................

E-mail:..............................................................................................................................................

Tài khoản:........................................................................................................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................................................

Đại diện là ông/bà:............................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Giấy ủy quyền số ..... ngày ...... tháng ...... năm .......... (trường hợp được ủy quyền) hoặc các tài liệu khác có liên quan.
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu tại Phụ lục kèm theo

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

 • Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);
 • Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
 • Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng;
 • Hợp đồng đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
 • Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh và các tài liệu bổ sung hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (nếu có);
 • Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).
 • Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

  Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.

  Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

  Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

  Tìm hiểu thêm:

  - Ngô Gia Văn Phái 

  - Nhà thơ Phạm Tiến Duật

  - Văn bản báo cáo 


   
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

    Ý kiến bạn đọc

    Ẩn/Hiện ý kiến

  Mã chống spam   

  Những tin mới hơn

   

  Những tin cũ hơn

  bannerstand1 8

  bannerstand2 8

  Top