Thuật ngữ các môn học lớp 9

Tổng hợp thuật ngữ các môn học trong chương trình lớp 9.

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Đồng Bằng sông Cửu Long. Mời bạn đọc tham khảo.

DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Duyên hải Nam Trung Bộ. Mời bạn đọc tham khảo.

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Đồng bằng Sông Hồng. Mời bạn đọc tham khảo.

CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ các loại hình quần cư. Mời bạn đọc tham khảo.

PHÂN BỐ DÂN CƯ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ phân bố dân cư. Mời bạn đọc tham khảo.

HIEP UOC GIAP TUAT

HIỆP ƯỚC GIÁP TUẤT

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu bạn đọc thuật ngữ Hiệp ước Giáp Tuất. Mời bạn đọc tham khảo.

VŨ TRANG TOÀN DÂN

VŨ TRANG TOÀN DÂN

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Vũ trang toàn dân. Mời bạn đọc tham khảo.

BAI CONG BA SON

CUỘC BÃI CÔNG BA SON

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về cuộc bãi công Ba Son. Mời bạn đọc tham khảo

PHONG TRÀO NGŨ TỨ

PHONG TRÀO NGŨ TỨ

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc phong trào Ngũ Tứ. Mời bạn đọc tham khảo.

ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HÓA

ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HÓA

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Đại cách mạng văn hóa. Mời bạn đọc tham khảo.

Nelson Mandela

CHẾ ĐỘ A- PAC- THAI

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Chế độ A- pac- thai. Mời bạn đọc tham khảo.


Các tin khác

Top