banner ngang2 8

Thuật ngữ Môn Tiếng Anh lớp 8

Tổng hợp Thuật ngữ Môn Tiếng Anh trong chương trình lớp 8.

Câu gián tiếp - Reported Speech

Câu gián tiếp - Reported Speech

Câu gián tiếp là loại câu cơ bản trong Tiếng Anh.Hãy cùng Daytot tìm hiểu về loại câu này nhé !.

So sánh- Comparisons

So sánh- Comparisons

So sánh ngang bằng là phần quan trọng trong Tiếng Anh.Hãy cùng Daytot tìm hiểu về các cấu trúc của so sánh ngang bằng nhé !

So sánh hơn- hơn nhất

So sánh hơn- hơn nhất

So sánh hơn và hơn nhất là cấu trúc phổ biến được sử dụng trong Tiếng Anh.Sau đây Daytot xin gửi tới bạn đọc kiến thức tổng hợp về loại so sánh này .

Quá khứ tiếp diễn- The Past Continuous

Quá khứ tiếp diễn- The Past Continuous

Thì quá khứ tiếp diễn là một thì rất quan trọng trong Tiếng Anh.Sau đây, Daytot xin gửi tới bạn đọc kiến thức tổng hợp về thì này nhé !

Hiện tại tiếp diễn-Present Progressive

Hiện tại tiếp diễn-Present Progressive

Hiện tại tiếp diễn là một thì rất quan trọng trong Tiếng Anh.Sau đây, Daytot xin gửi tới các em kiến thức tổng hợp về thì này.

Thì tương lai đơn- The Simple Future

Thì tương lai đơn- The Simple Future

Daytot xin gửi tới các em kiến thức tổng hợp về thì tương lai đơn gồm định nghĩa, công thức và cách sử dụng !

Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu

Trong quá trình học Tiếng Anh, bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp sử dụng động từ khuyết thiếu.Hãy cùng Daytot tìm hiểu về loại động từ này nhé !

Danh động từ

Danh động từ

Danh động từ là một phần hay nhầm với hiện tại phân từ.Daytot xin chia sẻ với bạn đọc kiến thức bổ ích về phần này để không nhầm khi làm bài nhé !

Trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ chỉ cách thức

Trạng từ cách thức rất hay được sử dụng và xuất hiện rất nhiều trong Tiếng Anh.Cùng Daytot tìm hiểu kiến thức tổng hợp về loại từ này nhé !

Đại từ phản thân

Đại từ phản thân

Kiến thức cơ bản về đại từ phản thân bao gồm định nghĩa, cách thành lập, vị trí trong câu

bannerstand1 8

bannerstand2 8

Top