Thuật ngữ môn lịch sử lớp 7

Tổng hợp thuật ngữ môn lịch sử trong chương trình lớp 7.

DÃY NÚI ANDES

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Dãy núi Andes. Mời bạn đọc tham khảo.

CHIEN TRANH DU KICH

CHIẾN TRANH DU KÍCH

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Chiến tranh du kích. Mời bạn đọc tham khảo.

Tiên Phát Chế Nhân

Tiên Phát Chế Nhân

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ Tiên phát chế nhân. Mời bạn đọc tham khảo.

Chính sách "ngụ binh ư nông"

Chính sách "ngụ binh ư nông"

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc thuật ngữ lịch sử chính sách " ngụ binh ư nông".

HỒ QUÝ LY- THUẬT NGỮ LỚP 7

HỒ QUÝ LY- THUẬT NGỮ LỚP 7

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới bạn đọc về Hồ Qúy Ly- thuật ngữ lớp 7. Mời bạn đọc tham khảo

LÊ THÁI TỔ ( LÊ LỢI )

LÊ THÁI TỔ ( LÊ LỢI )

Trung tâm Dạy tốt giới thiệu tới các em tiểu sử về Lê Thái Tổ ( Lê Lợi). Mời các em tham khảo.

Top